Председател на Общински съвет Димитровград

 

Гергана Стефанова Кръстева 

мандат 2015 - 2019


бул. "Г. С. Раковски" № 15, ет. 5, Стая № 55

Телефон:  0391/68 210

Електронна поща:    obs@dimitrovgrad.bg  

 

 

свали като .pdf