Декларации по ЗПУКИ

Декларации по чл.12, т. 1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на кметове на кметства в Община Димитровград:

ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2

 

Име Кметство   Декларации  
ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ ДЛЪГНЕВО чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ДИМИТЪР ЖЕКОВ ДЕЛЧЕВ БРОД чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ИВАН ТЕНЧЕВ ИВАНОВ ЗЛАТО ПОЛЕ чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ЗЛАТКА ТОДОРОВА ТЕНЕВА КРУМ чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ЕМИЛ ФИЛИПОВ МАРИНОВ СКОБЕЛЕВО чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ДИМИТЪР БОРИСОВ БЕЛЧЕВ КРЕПОСТ чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
КОЛЮ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ МАЛКО АСЕНОВО чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
НИКОЛАЙ ДЕЛЧЕВ КОЛЕВ МЕРИЧЛЕРИ чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ТОДОР КОЛЕВ АТАНАСОВ КАСНАКОВО чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ЯНКО ИВАНОВ ЯНЕВ ГОРСКИ ИЗВОР чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ЛАТКА ТЕНЕВА ЛАТЕВА БРЯСТ чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА СТАЛЕВА ДОЛНО БЕЛЕВО чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
АНТОН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ ЯБЪЛКОВО чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ  ЗДРАВЕЦ чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ПЕТЪР ЯНКОВ КАСЕВ ВЪРБИЦА чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
МИЛЕН ЯВОРОВ МАКЬОВ БОДРОВО чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
БОГДАН ДЕЛЧЕВ КИРЕВ ВОДЕН чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ЖИВКО ЖЕЧЕВ ЯНКОВ ЧЕРНОГОРОВО чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ПЕЮ НИКОЛОВ КОЛЕВ СТАЛЕВО чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ФИЛЮ ИВАНОВ СТОЕВ СТРАНСКО чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
КРАСИМИР ТАНЕВ  ХРИСТОВ РАДИЕВО чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ ДОБРИЧ чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
ПЕНКА ИВАНОВА ТОНЕВА ГОЛЯМО АСЕНОВО чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2

 

Декларации по чл.12, т. 1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на общинските съветници в Общински съвет - Димитровград:

 

Име     Декларации  
Ангел Георгиев Георгиев   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Атанаска Христова Иванова   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Бончо Желязков Димитров   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Валентин Георгиев Христов   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Валентина Тодорова Кунева   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Валери Атанасов Христов   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Ваня Димитрова Димитрова   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Вълчо Велков Митрушев   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Галина Димитрова Чингарова   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Генади Делчев Нанев   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Гергана Стефанова Кръстева   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Гроздан Стойков Грозев   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Делчо Бонев Делчев   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Димитър Васков Витанов   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Димитър Стоянов Петров   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Добринка Ганева Димитрова   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2 
Донка Велчева Атанасова   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Ива Михайлова Александрова   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Иван Маринов Иванов   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Катя Максимова Панева   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Кирчо Жеков Кирев   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Леко Сталев Леков   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Мартин Христов Колев   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Митю Вълчев Иванов   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Николай Христов Колев   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Коста Илев Костов   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Петър Колев Ташев   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Славейко Георгиев Иванов   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Стефан Димитров Димитров   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Стефан Петков Венков   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Стоян Христов Христов   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Тодор Митев Тодоров   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Тоню Николов Тонев   чл.12, т.1 чл.12, т.2 - стр.1 чл.12, т.2 - стр.2
Юлиян Красинов Семерджиев   чл.12, т.1 чл.12, т.2-стр.1 чл.12, т.2-стр.2