СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА – ЯНУАРИ 2028 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА – ЯНУАРИ 2028 ГОДИНА

 

 

 

1. Янчо Петков, ЕГН: **********, живущ в гр. Димитровград, бул. „*******” № **, вх. *, ет.*, ап. *; ДОКУМЕНТИ

 

2. Таня Нейкова, ЕГН: **********, живуща в гр. Димитровград, ул. „*******” № *, вх. *, ет.*, ап. *; ДОКУМЕНТИ

3. Красимира Василева, ЕГН: **********, живуща в гр. Димитровград, бул. „*********” № **, вх. *, ап. **; ДОКУМЕНТИ

4. Иван Митев, ЕГН: **********, живущ в гр. Димитровград, ул. „*******” №*, ет.*, ап. ** ДОКУМЕНТИ

 

5. Марияна Иванова, ЕГН: **********, живуща в гр. Димитровград, бул. „*******” № *, вх. *, ап. *; ДОКУМЕНТИ

 

6. Антоанета Шаркова, ЕГН: **********, живуща в гр. Димитровград, ул. „*********” № *, вх. *, ап. *; ДОКУМЕНТИ

 

7. Галя Пенкова, ЕГН: **********, живуща в гр. Димитровград, ул. „********” № *, вх. *, ет.*, ап. *; ДОКУМЕНТИ

 

8. Господинка Митева, ЕГН: **********, живуща в гр. Димитровград, ул. „*********” № **, вх. *, ет.*, ап.* ДОКУМЕНТИ

 

9. Иван Илиев, ЕГН:**********, живущ в гр. Димитровград, ул. „*******” № **, вх. *, ап.**; ДОКУМЕНТИ

 

10. Веселина Колева, ЕГН: **********, живуща в с. Добрич, общ. Димитровград, ул. „*********” № **; ДОКУМЕНТИ

 

11. Любомир Хубенов, ЕГН: **********, живущ в гр. Димитровград, ул. „*********” № **, вх. *, ап.*; ДОКУМЕНТИ

 

12. Иван Каравасилев, ЕГН: **********, живущ в гр. Димитровград, ул. „***********” № *, вх. *, ап.*; ДОКУМЕНТИ

13. Живко Стефанов, ЕГН: **********, живущ в гр. Димитровград, ул. „**********” № *, вх. *, ап.**; ДОКУМЕНТИ

 

 

С уважение,

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: