ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ДИМИТРОВГРАД, МАНДАТ 2024-2028 ГОДИНА

 

П Р О Т О К О Л

 

На основание чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 1091/25.05.2023 г. на Общински съвет Димитровград, се проведе процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Димитровград, мандат 2024-2028 г. на 4.09.2023 г. (понеделник) от 10,00 часа, в многофункционална зала “Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15, гр. Димитровград.

 

Галина Чингарова: Хайде да започваме, ние като комисия имаме кворум. Ние сме комисията по избор на съдебни заседатели съгласно решение на ОбС за мандат 2024 – 2028 г. към Районен съд – Димитровград. Само да Ви кажа, че подбора на кандидатите минава през два етапа, първият етап беше по допустимост на документите, дали кандидатите за съдебни заседатели са подали необходимите документи, дали отговарят на условията по ЗСВ. Всички Вие – 13 кандидата сте допуснати за втория етап – публичното изслушване. Само ще Ви информирам какво следва след като минете публичното изслушва, то ще бъде по реда на подаване на заявления, т.е. който е подал първи ще бъде първи и така следващите номера. Какво следва днес? Ние ще Ви задаваме въпроси, за да разберем каква е Вашата мотивация за съдебни заседатели. Няма да Ви мъчим по наредбата, има си съдии, които ще разясняват Вашите права, на нас ни е интересно какво Ви накара да бъдете съдебни заседатели, още повече, че аз виждам такива, които са за втори път. За съжаление, мандатите на съдебни заседатели са ограничени до 2, те ще Ви бъдат последни, ако бъдете одобрени от комисията. След като ние Ви изслушаме и съставен протокола, който ще бъде публично обявен на страницата на ОбС, изготвяме доклад, който се предлага на ОбС, след което ОбС със свое решение предлага на Районен съд Димитровград, след това полагане на клетва пред Районен съд Димитровград. Нещо неясно? Няма. Колеги, нещо да съм пропуснала? Това е, да започваме, да не губим Вашето време, по реда на номерата, първия, който трябва да остане е Я. П. Я.П., здравейте!

Я.П.: Здравейте!

Галина Чингарова: Казвам се Галина Чингарова, адвокат съм, имам познания в производствата, където участват съдебни заседатели, дали знаете по кои дела участват съдебни заседатели?

Я. П.: Съдебни заседатели участват в Районен съд Димитровград като наказателни, основно наказателни дела.

Галина Чингарова: Или тези, които са при тежко наказание, над 5 г., задължително е участието на съдебни заседатели. Г-н П., кое Ви мотивира да кандидатствате в Районен съд Димитровград като съдебен заседател?

Я. П.: За да не цитирам това, което съм писал в мотивационното писмо, искам да кажа, че по принцип справедливостта и законността трябва да ги има, това е една от мотивациите, за да искам да участвам като съдебен заседател, защото мисля, че мога по някакъв начин да помогна за справедливо наказание на хора, които са извършили някакви деяния и съответно в работата ми, аз съм бил 28 г. в системата на МВР и там съм се сблъсквал с много неща, които съм виждал, като нарушение на законите, правата, също така съм бил доста пъти поименно лице в помощ на колегите, когато е имало съмнения срещу някакви извършени злонамерени деяния, палежи, върху хора, които са намирани в безпомощно състояние и считам, че това ми дава увереността, че ще мога да допринеса по някакъв начин за справедливо отсъждане на наказание, хора, които са невинни, те са невинни до доказване на обратното, когато вече се произнесе съда, тогава може да кажем, че са престъпници.

Галина Чингарова: Нещо лично искам да попитам, г-н П., ако ти в съдебното заседание, в което участваш видиш твой роднина, били споделил на съдията, че това лице ти е познато, били помолил да не участваш, защото имаш съмнения за твоята безпристрастност? Това ще ти повлияе ли, били споделил на съдията?

Я. П.: Не, не бих споделил, защото аз имам една максима, което е, че всеки, който е нарушил законите, правата, трябва да си понесе наказанието. Било то роднина, дори и самия аз, ако съм, не бих си позволил смекчаващи вината обстоятелства или да търся начини да бъда оправдан, не, затова искам да участваш в това нещо, защото считам, че за мен това не е никакъв проблем, това че мой познат или роднина е пристъпил нещо, за да ми повлияе, ще бъда напълно безпристрастен.

Галина Чингарова: Сега, като адвокат, бих те помолила да споделиш на съдията, че имаш роднински отношения с някое лице или ти е познат, съдията да прецени дали може да участваш в състава, лично ти го казвам като адвокат, благодаря ти! Ако бъдеш избран, успех!

Я. П.: Благодаря и на Вас!

Галина Чингарова: Здравейте, г-жо Н.! Заповядайте, може да седнете! Задаваме един и същ въпрос, кое Ви мотивира да кандидатствате за съдебен заседател в Районен съд Димитровград?

Т. Н.: Първо да кажа, че аз съм била съдебен заседател в Хасковския, но работех и отпуската ми отиваше там, затова се бях отказала, сега вече имам възможност да идвам, имам желание да работя, това е нещо много по-различно от моята специалност, образование, което имам, така че аз съм справедлив, прям, честен човек и бих желала с тези си качества да помогна на нашето общество и тези, които са невинни наистина да бъдат защитени.

Галина Чингарова: Изкушавам се да задам и на Вас същия въпрос, ако участвате в състава на съда, знаете че съдебния заседател има равен глас със съдията, ако Ваш познат е по наказателно дело, повече от 5 г. и вие го познавате, близък ви е, бихте ли казали на съдията, че това лице Ви е роднина или ще се оттеглите, т.к. може да повлияе на Вашата безпристрастност?

 

Т. Н.: Най- напред съдебните заседатели се запознават с делото, така че след като се запозная и някой от тези ми е близък човек, бих се оттеглила, бих отишла при съдията и бих му казала какво е положението.

Галина Чингарова: Благодаря! Мисля, че е достатъчно, ако бъдете избрана – успех! Районен съд е добър съд с добри съдии! Успех! Хубав ден!

Галина Чингарова: Така, г-жо В., задаваме един и същ въпрос, първия въпрос към всички кандидати. Кое Ви мотивира, от биографията Ви виждаме, че сте много ангажирана, кое Ви мотивира да кандидатствате за съдебен заседател?

Красимира Василева: Моят мотив е интереса ми към правораздаването, защото е свързана с търсене на истинността и справедливостта, това е моя мотив.

Галина Чингарова: Вторият въпрос, който искам да попитам е, ако Вие участвате в състава на съда и знаете, че имате равен глас със съдията, ако видите лице – обвиняем, който е Ваш роднина, бихте ли споделили на съдията, че това лице Ви е познат и може да повлияе на Вашата безпристрастност?

Красимира Василева: Бих споделила и не бих искала да съм съдебен заседател на това дело.

Галина Чингарова: Благодаря! Ако бъдете избрана – успех!

Заповядайте, представете ни се!

И. М.: Казвам се И. М., скоро навърших 62 г., зодия лъв, семеен с двама сина и един внук. 21 г. съм се занимавал професионално с синдикализъм, публична администрация, стоп. Управление и финанси. Винаги съм се стремял да се занимавам с доста неща. От 2005 г. търгувам със собствена сметка на фондовата борса, къде с по-голям или по-малък успех.

Галина Чингарова: Т.е. рискувате?

И. М.: По принцип, търгуването на фондовата борса може да се разглежда като хазарт, но за да търгуваш трябва да имаш доста познания, да имаш много информация, да го обобщиш и да вземеш решение.

Галина Чингарова: Кое, г-н М., Ви накара да участвате в конкурса за съдебни заседатели.

И. М.: Аз вече почти съм на финала на втория мандат като съдебен заседател, член съм на Съвета на съдебните заседатели, свикнал съм да се занимавам с доста неща. Това за мен е един вид предизвикателство и смятам, че с моите знания, умения, опит ще бъда полезен на обществото.

Галина Чингарова: Къде бяхте съдебен заседател?

И. М.: Тук, в Районен съд – Димитровград.

Галина Чингарова: Това ще Ви бъде втори мандат?

И. М.: Да, точно така!

Галина Чингарова: Вие като съдебен заседател, позволявал ли сте си да участвате в производство, в което подсъдимия е Ваш близък, роднина?

И. М.: Не, по принцип това е забранено.

Галина Чингарова: Винаги бихте казали на съдията? Добре, благодаря! Това е!

И. М.: И аз благодаря!

Галина Чингарова: И ако бъдете избран – успех! И бъдете безпристрастен!

Добър ден, г-жо И., да ни се представите!

М. И.: М. И., на 49 г. от Димитровград, занимавам се със собствен бизнес.

Галина Чингарова: Кое те мотивира да кандидатстваш?

М. И.: Защото това е нещо различно и мисля, че мога да работя с хора и нещо различно, на което мисля, че ще се отдам.

Галина Чингарова: Искам да попитам, ти влизала ли си в съдебна зала?

М. И.: Не.

Галина Чингарова: Това ще бъде за първи път. Задаваме въпроса на всички, били казала на съдията, т.к. съдебните заседатели имат равен глас със съдията, би ли казала на съдията, че подсъдимото лице е твоя близка, приятелка?

М. И.: Аз мисля, че тук трябва да си дадеш отвод.

Галина Чингарова: Нямаме други въпроси, ако бъдете избрана – успех!

М. И.: Благодаря!

Галина Чингарова: Хайде, г-жо Ш., да Ви изпитаме! Беше ли интересно първия мандат?

А. Ш.: В интерес на истината – да, защото голяма част от подсъдимите ги познавах от местната комисия, което помогна в случая, другите бяха твърде млади и пак ги познавах, за съжаление.

Галина Чингарова: Бяхте добър съдебен заседател, аз съм участвала в дела, където сте били.

А. Ш.: В интерес на истината, някои от делата ги приключвахме с присъди, друга част се проточваха.

Галина Чингарова: Искам да питам, нали знаете, че това, ако бъдете избрана, Ви е последен мандат.

А. Ш.: Да, да, знам.

Галина Чингарова: Вашето желание е отново да участвате. Колеги?

Юлиян Семерджиев: Нямаме други въпроси.

А. Ш.: Хубав ден на всички!

Галина Чингарова: Г-жо П., за първа година ли кандидатствате? Кое Ви накара?

Г. П.: Да, накара ме това, че имам завършено като образование освен психологическо образование, но и съдебна, в която имам компетенция за изготвяне на съдебни-психологически експертизи, познавам добре човешките взаимоотношения, имам развито чувство за справедливост и мисля, че ще бъда полезна.

Галина Чингарова: Един психолог много би помогнал на съдията, защото имате равен глас със съдията. Един въпрос – ако на подсъдимото място има лице, което Вие познавате, много Ви е близък, това би ли се отразило на Вашата безпристрастност?

Г. П.: Да, бих уведомила за родствена връзка или близки взаимоотношения с лицето.

Галина Чингарова: Т.е. да прецени дали Вие сте безпристрастна?

Г. П.: Да.

Галина Чингарова: Добре, благодаря! Ако бъдете избрана – успех!

Здравейте, г-жо М.!

Г. М.: Здравейте!

Галина Чингарова: Да ни се представите с две думи.

Г. М.: М. съм, работя в „Секюрити” – Хасково, СОТ, от 15 г., отговарям за офиса в Димитровград и за много обекти, физическа охрана.

Галина Чингарова: Кое Ви мотивира да кандидатствате за съдебен заседател?

Г. М.: Проявявам личен интерес към материята, дори отчитам като грешка, че не продължих образованието си в тази насока, чета постоянно подобна литература и това продиктува в мен, възможността да се включа в този процес.

Галина Чингарова: Това ще ви бъде първи мандат, ако бъдете избрана?

Г. М.: Да.

Галина Чингарова: Нямам други въпроси, ако бъдете избрана – успех!

Г-н И., много ми е драго!

И. И.: Чувствата са взаимни!

Галина Чингарова: Това е втори мандат вече, нали? За жалост, защото бяхте много добър съдебен заседател. Кое те накара първоначално да кандидатстваш и сега вече втори път, това оправда ли се, което те мотивира първоначално?

И. И.: Мисля, че да! Оправда се! Голяма част от делата, в които бях съдебен заседател касаеха младото поколение и една част от мен ме мотивира за първи път като съдебен заседател поради тази причина, защото аз работя с малки деца, ученици и с две думи, трябва да им покажем правилния път.

Галина Чингарова: Добре! Колеги, други въпроси? Ако бъдеш избран – успех!

И. И.: Благодаря!

В. К.: Добър ден!

Галина Чингарова: Г-жо К., бихте ли ни се представили!

В. К.: Казвам се В. К., омъжена, майка на три деца, вече за втори мандат кандидатствам за съдебен заседател.

Галина Чингарова: Хареса Ви! И това е последен мандат, нали знаете? С кой съдия сте участвали?

В. К.: Със съдия Петров, съдия Маринов.

Галина Чингарова: Хареса ли Ви?

В. К.: Да.

Галина Чингарова: Имало ли е случай, в който на подсъдимата скамейка е имало Ваш познат?

В. К.: Не!

Галина Чингарова: Ако има?

В. К.: Трябва да уведомя своевременно и да изляза от съдебната зала.

Галина Чингарова: Добре, нямаме други въпроси, ако бъдете избрана – успех!

В.К.: Благодаря!

Галина Чингарова: Здравейте, г-н Х., да ни се представите с няколко думи.

Л. Х.: Л. Х., от Димитровград, пенсионер.

Галина Чингарова: За първи път кандидатствате?

Л. Х.: Не, за втори път.

Галина Чингарова: Добре. Колеги, въпроси имате ли? Кое Ви мотивира още първия път да участвате в конкурса за съдебен заседател.

Л. Х.: Мотивациите са различни. Първият път, сина ми завърши право и не искаше да работи като правист и искам да му покажа, че е хубаво нещо, само че на глава се не излиза. Той си замина за Германия и така. Сега, мотивацията е, че се разбирам със съдиите и с Петров се познаваме от много време и като се видяхме ме убеди. Имам стимул, какво да Ви кажа, чувствам се полезен, поне за малко, пенсионер, излизаме с този, който ще влезе след мен – К., пием кафе и се пребираме.

Галина Чингарова: Чувствате се доволни след съдебно заседание. Нямаме други въпроси, много благодаря! Успех, ако бъдете избран!

Здравейте, г-н К.! Това Ви е втори мандат, нали? Да питам, кое Ви накара да искате да бъдете съдебен заседател?

И.К.: Да, условието е да помагам на обществото с каквото мога.

Галина Чингарова: Харесва ви. Имало ли е случай, в който съдията иска Вашето мнение, малко да наклоните везните или…? Разясниха Ви, че имате равен глас със съдията, имате право да задавате въпроси на подсъдимите?

И. К.: Да.

Галина Чингарова: Добре, значи Ви харесва и изпълнявате своя граждански дълг, добре, нямаме други въпроси. Ако бъдете избран – късмет!

И. К.: Благодаря!

Галина Чингарова: Хайде, г-н С.! Много ни е интересно, кое Ви мотивира да дойдете тук? Познаваме Ви, знаем с какво се занимавате, кое Ви мотивира да бъдете кандидат за съдебен заседател?

Ж.С.: Най- вече ново място за професионална изява, на първо място.

Галина Чингарова: Интересът.

Ж. С.: Да, малко по-различно от това, с което се занимавам.

Галина Чингарова: Знаете, че щом започнете производството, трябва да го приключите, не може да отсъствате, има неизменност на състава на съда, което значи, че и съдебния заседател е винаги една и съща част от състава на съда. Понеже досега не сте били съдебен заседател, много ми се иска да задам един въпрос, който задаваме на всички. Какво бихте направили, ако подсъдим е Ваша много близка приятелка, бихте ли казали на съдията или бихте си замълчали?

 

Ж. С.: Бих казал, значи тук има конфликт на интереси и т.н., няма как да стане, не бих участвал в това дело, ако има съмнения за моята безпристрастност.

Галина Чингарова: Добре. Въпроси, колеги? Г-н С., ако бъдете избран – успех! Ще Ви хареса!

Ж. С.: Благодаря!

КРАЙ: 10.35 ч.

 

 

 

ГАЛИНА ЧИНГАРОВА

Председател на комисията Протоколист:

                                                                                                                                                        / Т. ДОБРЕВА/