Покана за Тържествена сесия на Общински съвет на община Димитровград на 02. 09. 2023 г. (събота), от 18.30 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

 

 

П О К А Н А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на Тържествена сесия Общински съвет на община Димитровград, по повод Деня на Димитровград - 02. 09. 2023 г. (събота), която ще се състои от 18:30 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Тържествено слово на Председателя на Общински съвет-Димитровград
  2. Приветствия на Кмета на Община Димитровград
  3. Приветствия на Председателите на сесийни групи към Общински съвет-Димитровград
  4. Приветствия на гости на Община Димитровград
  5. Удостояване с отличието „Почетен гражданин на община Димитровград на проф. д.ю.н Иван Русчев Русчев – член-кореспондент на Българската академия на науките и връчване на плакет и удостоверение

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград