Покана за тържествена сесия на Общински съвет на община Димитровград на 02. 09. 2021 г. (четвъртък), от 18.30 часа

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на Тържествена сесия Общински съвет на община Димитровград, по повод Деня на Димитровград -  02. 09. 2021 г. (четвъртък), която ще се състои от  18:30 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 ДНЕВЕН   РЕД:

 

            1. Тържествено слово на Председателя на Общински съвет-Димитровград

            2. Приветствия на Кмета на Община-Димитровград   

            3. Приветствия на Председателите на сесийни групи към Общински съвет-Димитровград

            4. Приветствия на гости на Община-Димитровград

            5. Посмъртно удостояване с отличието „Почетен гражданин на община Димитровград” на Валентин Димитров Палашев и връчване на плакет и удостоверение на наследниците му.

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет 

Димитровград