Общински съвет - предстоящо

`Покана за тържествена сесия на Общински съвет на община Димитровград на 02. 09. 2018 г. (неделя), от 18.30 час

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В…

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 г. включително

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected]; [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ     ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26.07.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В…

Протокол от публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд Хасково, мандат 2019-2022 г

  П  Р  О  Т  О  К  О  Л         На основание чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 966/31.05.2018г. се проведе процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Хасково, мандат 2019-2022 г. на 18.07.2018 г. (сряда) от 10,00 часа,…

Доклад от Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково - мандат 2019 - 2022 г.

ДО                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД       Д  О  К  Л  А  Д   от Комисията за  провеждане на процедура за определяне на кандидати за                 съдебни заседатели за Окръжен съд   Хасково мандат 2019 - 2022 г.                                                                            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,      …

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. ЮЛИ 2018 г.

16.07.2018 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., стая №1 на зала „Гросето”   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 1730 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18 30, стая №2 на зала „Гросето”   4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ…

Покана за насрочване на публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – Хасково за мандат 2019-2022г. на 18.07.2018г. (сряда), от 10:00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected]; [email protected];   П О К А Н А          За насрочване  на публично заседание във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-07-112/04.05.2018г. от Гергана Кръстева относно: Откриване…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2019 – 2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     СПИСЪК  НА  ДОПУСНАТИТЕ  ДО  УЧАСТИЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ  В  ОКРЪЖЕН  СЪД  - ХАСКОВО  ЗА  МАНДАТ  2019 – 2022 г.         Мария  Георгиева, ЕГН:**********…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28.06.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. ЮНИ 2018 г.

18.06.2018 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., стая №1 на зала „Гросето”   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 1730 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18 30, стая №2 на зала „Гросето”   4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2019 – 2022 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2019 – 2022 ГОДИНА                       Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в съдебния район на Окръжен съд – Хасково  и в изпълнение на…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 31.05.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. МАЙ 2018 г

21.05.2018 г. /понеделник/   1. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 1700 ч., стая № 1, зала „Гросето”   2. ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 17.00 ч., стая № 2, зала „Гросето”   3. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.30 ч., стая № 2, зала „Гросето”   4. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО…

Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: Приемане на  Правилник за допълнение на Правилника…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЕТО "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД" ЗА 2018 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ за насрочване  на обществено обсъждане на кандидатурите  за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”              В деловодството на ОбС-Димитровград до 30.04.2018г. са постъпили следните предложения за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”: Предложение с вх. № ОбС-07-108/30.04.2018г. от Дружество на журналистите…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26.04.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. АПРИЛ 2018 г.

16.04.2018 г. /понеделник/ 1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., стая №1 на зала „Гросето” 2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 1730 ч., стая №2 на зала „Гросето” 3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18 30, стая №2 на зала „Гросето” 4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 1700 ч.,…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 29.03.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. МАРТ 2018 г.

19.03.2018 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., стая №1 на зала „Гросето”   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 1730 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18 30, стая №2 на зала „Гросето”   4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 22.02.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация       С В И…