Общински съвет - предстоящо

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28.02.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 г.     18.02.2019г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., стая  №1 на зала „Гросето”    2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17:30 ч., стая № 2 на зала „Гросето”  …

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД       СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА               По Докладна записка вх. № ОбС-07-290/28.12.2018г.  от Общински съвет -…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 31.01.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 г.   21.01.2019г. /понеделник/     1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., стая  №1 на зала „Гросето”    2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17:30 ч., стая № 2 на зала „Гросето”  …

Приемане на Наредба № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]         ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД           Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  …

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 20.12.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.   10.12.2018г. /понеделник/     1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., стая  №1 на зала „Гросето”    2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17:30 ч., стая № 2 на зала „Гросето”  …

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 29.11.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 г.   19.11.2018г. /понеделник/     1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., стая  №1 на зала „Гросето”    2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17:30 ч., стая № 2 на зала „Гросето”  …

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25.10.2018г. (четвъртък), от 09.00

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ  2018 г.         15.10.2018г. /понеделник/     1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., стая  №1 на зала „Гросето”    2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17:30 ч., стая № 2 на…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27.09.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.

17.09.2018 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., стая №1 на зала „Гросето”   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 1730 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18 30, стая №2 на зала „Гросето”   4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА     По докладна записка с вх.№ ОбС-07-179/23.07.2018 г.  от Гергана Стефанова Кръстева – Председател …

`Покана за тържествена сесия на Общински съвет на община Димитровград на 02. 09. 2018 г. (неделя), от 18.30 час

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В…

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 г. включително

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected]; [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ     ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26.07.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В…

Протокол от публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд Хасково, мандат 2019-2022 г

  П  Р  О  Т  О  К  О  Л         На основание чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 966/31.05.2018г. се проведе процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Хасково, мандат 2019-2022 г. на 18.07.2018 г. (сряда) от 10,00 часа,…

Доклад от Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково - мандат 2019 - 2022 г.

ДО                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД       Д  О  К  Л  А  Д   от Комисията за  провеждане на процедура за определяне на кандидати за                 съдебни заседатели за Окръжен съд   Хасково мандат 2019 - 2022 г.                                                                            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,      …