Общински съвет - предстоящо

Приемане на изменение на Наредба № 30 условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград във връзка с изплащане на еднократна финансова помощ в размер на една минимална работна заплата за подпомагане отглежда