Общински съвет - предстоящо

Предложение за промяна на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А от…

Предложение за приемане на Правилник за дофинансиране от общинския бюджет на самодейни състави, индивидуални изпълнители и творци от община Димитровград за участието им в задгранични културни прояви

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Калинка Христова Монева общински съветник от коалиция „Да за Димитровград” Относно: Приемане на  Правилник за дофинансиране от общинския бюджет на самодейни състави, индивидуални изпълнители и творци от община Димитровград за участието им в задгранични културни прояви УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,            …

Предложение за предприемане на мерки срещу монополите при производство на плодове и зеленчуци

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА…

Предложение за промяна на Правилника на Общински съвет - Димитровград

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   ОТ ВЪЛЧО МИТРУШЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ…

Предложение за промяна на Правилника на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА…

Предложение за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД      …

Предложение за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]vgrad.bg; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД      …

Предложение за Наредба № 6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.

До Общински съвет Димитровград П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  от Тодор Ташев съветник от КП „ Да за Димитровград” ОТНОСНО : Промяна Наредба №6 за реда и условията , при които община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските…

Предложение за промяна на Правилника за дейността на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД     ОТНОСНО:…