Общински съвет - предстоящо

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. МАРТ 2017 г.

20.03.2017 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.00 ч., ст.55 на ет. 5   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 17.30, зала общинска администрация, етаж II   4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ”…

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   ОТ  СЕСИЙНА ГРУПА „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД   Относно: приемане на Наредба за изменение на Наредба  № 8 за  реда  за  придобиване,  управление и…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА по Докладна записка с вх.№ ОбС-07-32/20.1.2017 г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на Наредба за…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 23.02.2017 г. (четвъртък), от 09.00 час

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А М…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. ФЕВРУАРИ 2017 г.

13.02.2017 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.30 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18.30, стая № 2 зала „Гросето”.   4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И…

Приемане на Наредба за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]         ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД           Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  …

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2016 г. до месец декември 2016 г. включително.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected]; [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА     ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ     ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на…

`Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26. 01. 2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. ЯНУАРИ 2017 г.

16.01.2017 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.30 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18.30, стая № 2 зала „Гросето”.   4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И…

`Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 22. 12. 2016 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. ДЕКЕМВРИ 2016 г.

12.12.2016 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.30 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18.30, стая № 2 зала „Гросето”.   4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И…

`Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 24. 11. 2016 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. НОЕМВРИ 2016 г.

14.11.2016 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18.30, стая № 2 зала „Гросето”.   3. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 1700 ч., стая №1, на зала „Гросето”.     15.11.2016 г. /вторник/…

`Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27. 10. 2016 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А М…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. ОКТОМВРИ 2016 г.

17.10.2016 г. /понеделник/     1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.30 ч., стая №2 на зала „Гросето”     3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18.30, стая № 2 зала „Гросето”.     4. ПК…

`Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 29. 09. 2016 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

Промяна на чл. 36 и 37 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД         Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А от Иво Димов – кмет на Община Димитровград   ОТНОСНО: промяна на чл. 36 и 37 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните…

Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Димитровград

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А от Иво Тенев Димов -  Кмет на Община Димитровград     Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна…

Изменение и допълнение на НАРЕДБА № 2 за опазване на обществения ред

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А   ОТ ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                                                                       ОТНОСНО: Изменение и допълнение на НАРЕДБА № 2 за опазване                       на…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. СЕПТЕМВРИ 2016 г.

19.09.2016 г. /понеделник/     1. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 1700 ч., стая № 1, зала „Гросето”   2. ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 17.00 ч., стая № 2, зала „Гросето”   3. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.30 ч., стая № 2, зала „Гросето”   4. ПК „ТСУ,…