Общински съвет - предстоящо

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27.06.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А М…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019 г.

17.06.2019г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., стая  №1 на зала „Гросето” 2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17:30 ч., стая № 2 на зала „Гросето” 3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18:30, стая  № 2 на зала „Гросето” 4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30.05.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЕТО "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД" ЗА 2019 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ за насрочване  на обществено обсъждане на кандидатурите  за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”     В деловодството на ОбС - Димитровград до 30.04.2019г. е постъпило следното предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”:   Предложение с вх. № ОбС-07-194/24.04.2019г. от Иво Димов – кмет…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2019 г.

20.05.2019г. /понеделник/ 1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., зала общинска администрация, етаж II  2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17:30 ч., зала общинска администрация, етаж II 3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18:30, зала общинска администрация, етаж II  4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17:00…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА             По Докладна записка вх. № ОбС-07-154/22.03.2019г.  от СГ „Да за Димитровград” относно: Приемане…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА               По Докладна записка вх. № ОбС-07-170/10.04.2019г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25.04.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ 2019 г.   15.04.2019г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., стая  №1 на зала „Гросето”    2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17:30 ч., стая № 2 на зала „Гросето”   3.…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА

  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД              На основание чл.140 ал.4, вр. ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.30, ал.1, вр. пр.1 от Наредба № 32 за…