Общински съвет - предстоящо

Покана за редовно заседание на Общински съвет на община Димитровград на 24.09.2019 г. (вторник), от 09.00 часа

    П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  2019 г.   11.09.2019г. /сряда/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., зала общинска администрация, етаж II    2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17:30 ч., зала общинска администрация, етаж II   3. ПК…

Покана за тържествена сесия на Общински съвет на община Димитровград на 02. 09. 2019 г. (понеделник), от 18.30 час

П  О  К  А  Н  А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ДИМИТРОВГРАД МАНДАТ 2020-2024 Г

  ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ДИМИТРОВГРАД,  МАНДАТ 2020-2024 Г            На основание чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 1267/30.05.2019г. се проведе процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Димитровград, мандат 2020-2024 г. на 05.08.2019 г.…

ПОКАНА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ 2020-2024 Г. НА 05.08.2019Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10:00 ЧАСА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];   П О К А Н А        За насрочване  на публично заседание във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-10-137#1/10.05.2019г. от Гергана Кръстева относно: Откриване на процедура…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       СПИСЪК  НА  ДОПУСНАТИТЕ  ДО  УЧАСТИЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ  В  РАЙОНЕН  СЪД  - ДИМИТРОВГРАД  ЗА  МАНДАТ  2020 – 2024 г.       Албена  Желязкова  ЕГН**********   …

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25.07.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 г.

15.07.2019г. /понеделник/     1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18:00ч., зала общинска администрация, етаж II    2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17:30 ч., зала общинска администрация, етаж II   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18:30, зала общинска администрация, етаж II    4. ПК „КУЛТУРА,…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА           Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в  Районен съд – Димитровград  и в изпълнение на…