Общински съвет - предстоящо

Отмяна на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Димитровград, приет с Решение № 570/20.12.2012г.г., и Изм. с