Общински съвет - предстоящо

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2024 – ЯНУАРИ 2028 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2024 – ЯНУАРИ 2028 ГОДИНА   Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Димитровград и в изпълнение на Протокол…

Покана за заседание на Общински съвет на община Димитровград на 30. 11. 2023 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 г.

20.11.2023 г. /понеделник/     ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”   ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 30ч., стая №2 на зала „Гросето”   ПК „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ  НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” – 17 30ч., стая №1 на зала…

Покана за извънредна сесия на Общински съвет на община Димитровград на 17. 11. 2023 г. (петък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

  П О К А Н А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 58 ал.3 и ал 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К…

В ЧЕТВЪРТЪК, 9 НОЕМВРИ 2023 Г. НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И 33-МА СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЩЕ ПОЛОЖАТ КЛЕТВА

В ЧЕТВЪРТЪК, 9 НОЕМВРИ 2023 Г. НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И 33-МА СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЩЕ ПОЛОЖАТ КЛЕТВА     В изпълнение на Заповед № РД-13-107/01.11.2023 г. от г-жа Гинка Райчева - Областен управител на област Хасково и на основание чл. 23 от Закон за местното самоуправление и местната…

Покана за заседание на Общински съвет на община Димитровград на 28. 09. 2023 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А М…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 г.

18.9.2023 г. /понеделник/     ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., стая №12 на общинска администрация   ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ…

Покана за извънредна сесия на Общински съвет на община Димитровград на 20. 09. 2023 г. (сряда), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

  П О К А Н А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 58 ал.3 и ал 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И…

Доклад от Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат януари 2024 година – януари 2028 година, определена с Решение № 1091 / 25.05.2023 г. на Общински съвет - Димитровград

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД     Д О К Л А Д   от Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат януари 2024 година – януари 2028 година, определена с Решение № 1091 / 25.05.2023 г.…

ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ДИМИТРОВГРАД, МАНДАТ 2024-2028 ГОДИНА

  П Р О Т О К О Л   На основание чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 1091/25.05.2023 г. на Общински съвет Димитровград, се проведе процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Димитровград, мандат 2024-2028 г. на 4.09.2023 г. (понеделник) от…