Обявление за насрочване на обществено обсъждане на кандидатурите за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”

ОБЯВЛЕНИЕ

за насрочване  на обществено обсъждане на кандидатурите  за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”

 

 

В деловодството на ОбС - Димитровград до 30.04.2021г. е постъпило следното предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”:

 

  1. Предложение с вх. № ОбС-10-160/26.04.2021г. от Иво Димов – кмет на Община Димитровград за удостояване посмъртно на д-р Валентин Димитров Палашев с отличието „Почетен гражданин на община Димитровград”

 

На осн. чл. 25 от Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград ОБЯВЯВАМ предложената кандидатура в сайта на Община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо” за обществено обсъждане, което на осн. чл. 25, ал.2 от горепосочената наредба трае един месец считано от 10.05.2021г. до 10.06.2021г. 

На осн. чл. 25, ал.3 от Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград насрочвам среща на обществеността, която ще се проведе на 11.06.2021г. (петък), от 10:00ч. в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15, гр. Димитровград, на която могат да присъстват всички желаещи граждани, които искат да изразят мнение за кандидатурата. На срещата ще се води подробен протокол, в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения.

 

Подробна биография на предложената кандидатура и мотиви за предложението може да намерите на посочения към обявлението линк.

 

 

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник - председател на

Общински съвет – Димитровград

Файлове: