ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г.

15.06.2020г. /понеделник/

 

 

  1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

  1. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”

 

  1. „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

  1. ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” – 17 00ч., зала общинска администрация, етаж II

 

 

 

16.06.2020 г. /вторник/

 

 

  1. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

  1. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”

 

  1. ПК „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

  1. ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 1730ч., стая №2 на зала „Гросето”

 

 

17.06.2020 г. /сряда/

 

  1. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

  1. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” – 1800ч., стая №2 на зала „Гросето”