ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 г.

 

15.11.2021 г. /понеделник/

 

ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17:00ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17:00ч., стая №2 на зала „Гросето”

 

ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18:00ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” – 17:00ч., зала общинска администрация, етаж II

 

 

16.11.2021 г. /вторник/

 

 

ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 17:00ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 17:00ч., стая №2 на зала „Гросето”

 

ПК „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” – 18:00ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 17:30ч., стая №2 на зала „Гросето”

 

 

17.11.2021 г. /сряда/

 

ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 17:00ч., стая №1 на зала „Гросето”

 

ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” – 18:00ч., стая №2 на зала „Гросето”