ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 г.

14.2.2022 г. /понеделник/

  1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., онлайн
  2. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., онлайн
  3. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18 00ч., онлайн
  4. ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” – 17 00ч., онлайн

 

15.2.2022 г. /вторник/

  1. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 17 00ч., онлайн
  2. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 17 00ч., онлайн
  3. ПК „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” – 18 00ч., онлайн
  4. ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 1730ч., онлайн

 

16.2.2022 г. /сряда/

  1. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 17 00ч., онлайн
  2. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” – 1800ч., онлайн