ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 г.

18.04.2022 г. /понеделник/

  1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”
  2. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”
  3. ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” – 17 00ч., зала общинска администрация, етаж II
  4. ПК  „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”
  5. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II

 

20.04.2022 г. /сряда/

  1. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”
  2. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”
  3. ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 1730ч., зала общинска администрация, етаж II
  4. ПК  „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”
  5. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II