МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТА ЕКАТЕРИНА”

Адрес: гр. Димитровград, бул. “Христо Ботев” №29
Управител: д-р Матей Матеев
Тел.: 0391/64 024
Болнична регистратура тел.: 0391/289 252
E-mail:  [email protected]
Web site: www.mbalstekaterina.eu

МБАЛ "Света Екатерина" Димитровград ЕООД е лечебно заведение за осъществяване на болнична медицинска помощ при възникнали остри заболявания или обострени хронични такива по профила на разкритите специалности. Лечебното заведение разполага с клинична и микробиологична лаборатории и отделение по вътрешни болести и образна диагностика, хирургично отделение, ортопедо-травматологично отделение, акушеро-гинекологично отделение, детско отделение,  очно отделение и неврологично отделение.