МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ШАНС” ООД

Адрес: гр. Димитровград, бул. “Христо Ботев” №29
Управителен съвет: д-р Мима Тодорова и д-р Георги Георгиев
Тел.: 0391/64 039;   0391/289-215 ;
GSM: 0878 137 129
E-mail:  [email protected]
Работно време: понеделник - петък  от 8:00 до 18:00 часа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ШАНС” ООД е лечебно заведение за оказване на специализирана доболнична помощ по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Неврология, Акушерство и гинекология, Хирургия, Ортопедия и Травматология, Пулмология, Очни болести, УНГ, Педиатрия. Центърът работи по договор с НЗОК и доброволни здравноосигурителни фондове.