“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДИМИТРОВГРАД” ЕООД

Адрес: гр. Димитровград, бул. “Христо Ботев” №29
Управител: д-р Елисавета Стефанова
Тел.: 0391/67 700;   0391/289 340;
E-mail: [email protected] 
Web site: www.mc-dimitrovgrad.com

"Медицински център - Димитровград“ ЕООД е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. В центъра работят специалисти по следните специалности: Акушерство и гинекология, Кардиология, Неврология, Ендокринология, Педиатрия, Детска кардиология, Очни болести, Уши-нос-гърло, Нефрология, Гастроентерология, Хирургия, Ортопедия и травматология, Белодробни болести, Кожни болести, Физиотерапия, Психиатрия, Рентгенология, Вътрешни болести. 

Извършват се прегледи, високоспециализирани изследвания, рентгенологични изследвания, профилактични прегледи, експертиза на работоспособността, функционални изследвания, ехографска диагностика, медицински свидетелства за водач на МПС, започване на работа. 

Лечебното заведение работи по договори с РЗОК, ДЗОФ, по европейски проекти и програми, договори с предприятия за медицинско обслужване.

В лечебното заведения работи добре оборудвана физиотерапия, разполагаща и със зала за лечебна физкултура.