Общински лечебни заведения

В община  Димитровград доболничната медицинска помощ се осъществява от 38 общопрактикуващи лекари, разпределени в 29 индивидуални и две групови практики.

Стоматологичната първична помощ се осъществява от 39 индивидуални практики на лекари по дентална медицина.

Специализирана доболнична помощ се осъществява от два медицински центъра: „Медицински център – Димитровград” ЕООД и Медицински център „Шанс”.

Болничната медицинска помощ се оказва от Многопрофилната болница за активно лечение “Св.Екатерина”.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТА ЕКАТЕРИНА”

МБАЛ "Света Екатерина" Димитровград ЕООД е лечебно заведение за осъществяване на болнична медицинска помощ при възникнали остри заболявания или обострени хронични такива по профила на разкритите специалности. Лечебното заведение разполага с клинична и микробиологична лаборатории и отделение по вътрешни болести и образна диагностика, хирургично отделение, ортопедо-травматологично отделение, акушеро-гинекологично отделение, детско…

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ШАНС” ООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ШАНС” ООД е лечебно заведение за оказване на специализирана доболнична помощ по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Неврология, Акушерство и гинекология, Хирургия, Ортопедия и Травматология, Пулмология, Очни болести, УНГ, Педиатрия. Центърът работи по договор с НЗОК и доброволни здравноосигурителни фондове.

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДИМИТРОВГРАД” ЕООД

"Медицински център - Димитровград“ ЕООД е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. В центъра работят специалисти по следните специалности: Акушерство и гинекология, Кардиология, Неврология, Ендокринология, Педиатрия, Детска кардиология, Очни болести, Уши-нос-гърло, Нефрология, Гастроентерология, Хирургия, Ортопедия и травматология, Белодробни болести, Кожни болести, Физиотерапия, Психиатрия, Рентгенология, Вътрешни болести.