ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД (2021 – 2022)

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Димитровград 2021-2022г.

Файлове: