Общинска избирателна комисия (ОИК)

Решение № 345/01.11.2015

   588

Решение № 344/01.11.2015

   625

Решение № 343/31.10.2015

   528

Решение № 342/31.10.2015

   549

Решение № 341/31.10.2015

   469

Решение № 340/31.10.2015

   397

Решение № 339/31.10.2015

   390

Решение № 338/31.10.2015

   455

Решение № 337/31.10.2015

   448

Решение № 336/31.10.2015

   457