Общинска избирателна комисия (ОИК)

Решение № 5/07.09.2015

   315

Решение № 4/07.09.2015

   457

Решение № 3/07.09.2015

   484

Решение № 2/07.09.2015

   461

Решение № 1/07.09.2015

   459