Общинска избирателна комисия (ОИК)

Решение № 5/07.09.2015

   297

Решение № 4/07.09.2015

   435

Решение № 3/07.09.2015

   444

Решение № 2/07.09.2015

   422

Решение № 1/07.09.2015

   416