Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 358/19.04.2016

   766

Решение №354/01.11.2015

   811

Решение №353/01.11.2015

   693

Решение №352/01.11.2015

   701

Решение №351/01.11.2015

   717

Решение №350/01.11.2015

   713

Решение №349/01.11.2015

   678

Решение №348/01.11.2015

   679

Решение №347/01.11.2015

   611

Решение № 346/01.11.2015

   536