Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 358/19.04.2016

   824

Решение №354/01.11.2015

   870

Решение №353/01.11.2015

   743

Решение №352/01.11.2015

   741

Решение №351/01.11.2015

   764

Решение №350/01.11.2015

   769

Решение №349/01.11.2015

   721

Решение №348/01.11.2015

   734

Решение №347/01.11.2015

   657

Решение № 346/01.11.2015

   587