Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 358/19.04.2016

   744

Решение №354/01.11.2015

   795

Решение №353/01.11.2015

   677

Решение №352/01.11.2015

   687

Решение №351/01.11.2015

   705

Решение №350/01.11.2015

   702

Решение №349/01.11.2015

   664

Решение №348/01.11.2015

   662

Решение №347/01.11.2015

   598

Решение № 346/01.11.2015

   521