Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 369/26.05.2017

   133

РЕШЕНИЕ № 368/26.05.2017

   161

РЕШЕНИЕ № 367/26.05.2017

   120

РЕШЕНИЕ № 366/23.05.2017

   148

РЕШЕНИЕ № 365/23.05.2017

   129

РЕШЕНИЕ № 364/23.05.2017

   150

РЕШЕНИЕ № 363 / 12.04.2017г.

   205

РЕШЕНИЕ № 362/19.12.2016

   463

РЕШЕНИЕ № 360/27.09.2016

   587

РЕШЕНИЕ № 359/20.05.2016

   572