Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 369/26.05.2017

   160

РЕШЕНИЕ № 368/26.05.2017

   193

РЕШЕНИЕ № 367/26.05.2017

   155

РЕШЕНИЕ № 366/23.05.2017

   177

РЕШЕНИЕ № 365/23.05.2017

   162

РЕШЕНИЕ № 364/23.05.2017

   181

РЕШЕНИЕ № 363 / 12.04.2017г.

   245

РЕШЕНИЕ № 362/19.12.2016

   518

РЕШЕНИЕ № 360/27.09.2016

   638

РЕШЕНИЕ № 359/20.05.2016

   620