Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 369/26.05.2017

   125

РЕШЕНИЕ № 368/26.05.2017

   152

РЕШЕНИЕ № 367/26.05.2017

   111

РЕШЕНИЕ № 366/23.05.2017

   135

РЕШЕНИЕ № 365/23.05.2017

   117

РЕШЕНИЕ № 364/23.05.2017

   136

РЕШЕНИЕ № 363 / 12.04.2017г.

   191

РЕШЕНИЕ № 362/19.12.2016

   442

РЕШЕНИЕ № 360/27.09.2016

   560

РЕШЕНИЕ № 359/20.05.2016

   550