Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 379/05.06.2017

   246

РЕШЕНИЕ № 378/05.06.2017

   248

РЕШЕНИЕ № 377/02.06.2017

   241

РЕШЕНИЕ № 376/01.06.2017

   192

РЕШЕНИЕ № 375/01.06.2017

   222

РЕШЕНИЕ № 374/01.06.2017

   208

РЕШЕНИЕ № 373/01.06.2017

   197

РЕШЕНИЕ № 372/31.05.2017

   175

РЕШЕНИЕ № 371/29.05.2017

   157

РЕШЕНИЕ № 370/26.05.2017

   194