Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 379/05.06.2017

   202

РЕШЕНИЕ № 378/05.06.2017

   202

РЕШЕНИЕ № 377/02.06.2017

   198

РЕШЕНИЕ № 376/01.06.2017

   160

РЕШЕНИЕ № 375/01.06.2017

   176

РЕШЕНИЕ № 374/01.06.2017

   173

РЕШЕНИЕ № 373/01.06.2017

   161

РЕШЕНИЕ № 372/31.05.2017

   139

РЕШЕНИЕ № 371/29.05.2017

   128

РЕШЕНИЕ № 370/26.05.2017

   155