Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 384/20.06.2017 г.

   11

РЕШЕНИЕ № 383/16.06.2017

   23

РЕШЕНИЕ № 382/16.06.2017 г.

   13

РЕШЕНИЕ № 381/07.06.2017 г.

   36

РЕШЕНИЕ № 380/07.06.2017 г.

   27

РЕШЕНИЕ № 379/05.06.2017

   39

РЕШЕНИЕ № 378/05.06.2017

   36

РЕШЕНИЕ № 377/02.06.2017

   52

РЕШЕНИЕ № 376/01.06.2017

   45

РЕШЕНИЕ № 375/01.06.2017

   49