Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 390/14.07.2017

   274

РЕШЕНИЕ № 388/30.06.2017

   221

РЕШЕНИЕ № 387/28.06.2017

   224

РЕШЕНИЕ № 386/28.06.2017

   200

РЕШЕНИЕ № 385/28.06.2017

   195

РЕШЕНИЕ № 384/20.06.2017 г.

   229

РЕШЕНИЕ № 383/16.06.2017

   240

РЕШЕНИЕ № 382/16.06.2017 г.

   241

РЕШЕНИЕ № 381/07.06.2017 г.

   252

РЕШЕНИЕ № 380/07.06.2017 г.

   221