Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 390/14.07.2017

   239

РЕШЕНИЕ № 388/30.06.2017

   199

РЕШЕНИЕ № 387/28.06.2017

   200

РЕШЕНИЕ № 386/28.06.2017

   175

РЕШЕНИЕ № 385/28.06.2017

   170

РЕШЕНИЕ № 384/20.06.2017 г.

   205

РЕШЕНИЕ № 383/16.06.2017

   218

РЕШЕНИЕ № 382/16.06.2017 г.

   218

РЕШЕНИЕ № 381/07.06.2017 г.

   232

РЕШЕНИЕ № 380/07.06.2017 г.

   201