Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 390/14.07.2017

   216

РЕШЕНИЕ № 388/30.06.2017

   181

РЕШЕНИЕ № 387/28.06.2017

   180

РЕШЕНИЕ № 386/28.06.2017

   159

РЕШЕНИЕ № 385/28.06.2017

   150

РЕШЕНИЕ № 384/20.06.2017 г.

   182

РЕШЕНИЕ № 383/16.06.2017

   197

РЕШЕНИЕ № 382/16.06.2017 г.

   196

РЕШЕНИЕ № 381/07.06.2017 г.

   211

РЕШЕНИЕ № 380/07.06.2017 г.

   175