Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 390/14.07.2017

   428

РЕШЕНИЕ № 388/30.06.2017

   338

РЕШЕНИЕ № 387/28.06.2017

   330

РЕШЕНИЕ № 386/28.06.2017

   319

РЕШЕНИЕ № 385/28.06.2017

   310

РЕШЕНИЕ № 384/20.06.2017 г.

   347

РЕШЕНИЕ № 383/16.06.2017

   356

РЕШЕНИЕ № 382/16.06.2017 г.

   360

РЕШЕНИЕ № 381/07.06.2017 г.

   371