Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 363 / 12.04.2017г.

   32

РЕШЕНИЕ № 362/19.12.2016

   246

РЕШЕНИЕ № 360/27.09.2016

   349

РЕШЕНИЕ № 359/20.05.2016

   400

РЕШЕНИЕ № 358/19.04.2016

   564

Решение №354/01.11.2015

   633

Решение №353/01.11.2015

   508

Решение №352/01.11.2015

   529

Решение №351/01.11.2015

   547

Решение №350/01.11.2015

   542