Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 390/14.07.2017

   571

РЕШЕНИЕ № 388/30.06.2017

   463

РЕШЕНИЕ № 387/28.06.2017

   441

РЕШЕНИЕ № 386/28.06.2017

   438

РЕШЕНИЕ № 385/28.06.2017

   441

РЕШЕНИЕ № 384/20.06.2017 г.

   465

РЕШЕНИЕ № 383/16.06.2017

   479

РЕШЕНИЕ № 382/16.06.2017 г.

   481

РЕШЕНИЕ № 381/07.06.2017 г.

   498