Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 390/14.07.2017

   84

РЕШЕНИЕ № 388/30.06.2017

   82

РЕШЕНИЕ № 387/28.06.2017

   80

РЕШЕНИЕ № 386/28.06.2017

   72

РЕШЕНИЕ № 385/28.06.2017

   66

РЕШЕНИЕ № 384/20.06.2017 г.

   83

РЕШЕНИЕ № 383/16.06.2017

   102

РЕШЕНИЕ № 382/16.06.2017 г.

   101

РЕШЕНИЕ № 381/07.06.2017 г.

   112

РЕШЕНИЕ № 380/07.06.2017 г.

   91