Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 390/14.07.2017

   358

РЕШЕНИЕ № 388/30.06.2017

   286

РЕШЕНИЕ № 387/28.06.2017

   284

РЕШЕНИЕ № 386/28.06.2017

   265

РЕШЕНИЕ № 385/28.06.2017

   261

РЕШЕНИЕ № 384/20.06.2017 г.

   298

РЕШЕНИЕ № 383/16.06.2017

   302

РЕШЕНИЕ № 382/16.06.2017 г.

   314

РЕШЕНИЕ № 381/07.06.2017 г.

   320

РЕШЕНИЕ № 380/07.06.2017 г.

   292