Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 390/14.07.2017

   134

РЕШЕНИЕ № 388/30.06.2017

   122

РЕШЕНИЕ № 387/28.06.2017

   117

РЕШЕНИЕ № 386/28.06.2017

   105

РЕШЕНИЕ № 385/28.06.2017

   101

РЕШЕНИЕ № 384/20.06.2017 г.

   125

РЕШЕНИЕ № 383/16.06.2017

   145

РЕШЕНИЕ № 382/16.06.2017 г.

   138

РЕШЕНИЕ № 381/07.06.2017 г.

   144

РЕШЕНИЕ № 380/07.06.2017 г.

   124