Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 390/14.07.2017

   24

РЕШЕНИЕ № 388/30.06.2017

   42

РЕШЕНИЕ № 387/28.06.2017

   37

РЕШЕНИЕ № 386/28.06.2017

   28

РЕШЕНИЕ № 385/28.06.2017

   21

РЕШЕНИЕ № 384/20.06.2017 г.

   35

РЕШЕНИЕ № 383/16.06.2017

   50

РЕШЕНИЕ № 382/16.06.2017 г.

   55

РЕШЕНИЕ № 381/07.06.2017 г.

   56

РЕШЕНИЕ № 380/07.06.2017 г.

   50