Общинска избирателна комисия (ОИК)

РЕШЕНИЕ № 390/14.07.2017

   318

РЕШЕНИЕ № 388/30.06.2017

   245

РЕШЕНИЕ № 387/28.06.2017

   255

РЕШЕНИЕ № 386/28.06.2017

   229

РЕШЕНИЕ № 385/28.06.2017

   225

РЕШЕНИЕ № 384/20.06.2017 г.

   264

РЕШЕНИЕ № 383/16.06.2017

   268

РЕШЕНИЕ № 382/16.06.2017 г.

   271

РЕШЕНИЕ № 381/07.06.2017 г.

   283

РЕШЕНИЕ № 380/07.06.2017 г.

   251