ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „Д-Р ТЕНЬО СТОИЛОВ”

ОБЕДИНЕНО  ДЕТСКО  ЗАВЕДЕНИЕ „Д-Р ТЕНЬО СТОИЛОВ”

Обединено детско заведение „Д-р Теню Стоилов” се намира в югоизточната част на града, в близост  до училището и на 17 км. от  Димитровград.
Сградата е обновена и реновирана по проект от фонд „Енергийна ефективност, след което бе  извършен цялостен ремонт на кухненския блок, санитарни възли, физкултурен салон и външна изолация по проект, финансиран от Японското посолство у нас.Сградата разполага с три просторни занимални  и спални, физкултурен салон, широк външен и вътрешен двор.
Детското заведение е с капацитет от 48 деца с функциониращи 2 целодневни групи, от които 1 яслена група за деца от 10 месеца до 3 г.и 1 за деца от 3 до 6 г. Седем членен персонал се грижи за тях – 2 педагози, 2  медицински сестри, 1 завеждащ здравен кабинет и 4 помощно-обслужващ  персонал. Временно изпълняващ длъжността директор на детското заведение е Николинка Милкова
Образователно-възпитателната програма, по която педагозите и децата работят е насочена към овладяване на устната реч и опознаване на българския книжовен език от децата, които в по-голямата си част са роми, също така и към опознаване на обкръжаващия ги свят и овладяване на практически умения.Чрез възпитаване на децата в игрова култура се провокират не само действия с предмети и играчки, а се поражда необходимост от назоваване и изразяване на мисли за постигане на разбиране и доверие между децата.

Адрес: гр.Меричлери, ул. „Пеньо Хасърджиев”№ 48
Телефон: 03921-20-33
E-mail: odzmeri4leri_1@abv.bg

свали като .pdf