ЗАПОВЕД № РД-06-545

ЗАПОВЕД  № РД-06-545

 

ЗАПОВЕД

№ РД-06-545

гр. Димитровград, 12.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка  с чл.63, ал.2  от Закона за здравето, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. и Решение на Народното събрание от 03.04.2020г.  за удължаване срока на обявеното извънредно положение, както и във връзка със Заповеди № РД-01-256 и РД-01-259 от 11.05.2020г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

Изменям моя заповед № РД-06-316/13.03.2020г., както следва:

  1. Отменя се точка 1.8.
  2. Ограничава се достъпът до музеи, галерии, библиотеки.”
  3. Създават се нови точки от 1.5.1. до 1.5.6. със следното съдържание:

1.5.1. Допускат се посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации;

1.5.2. Допуска се провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;

1.5.3. Допускат се посещения на кина, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации;

1.5.4. Всички лица, когато са намират в помещения на закрито в кина, музеи, галерии и библиотеки са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, др.);

1.5.5. Всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство покриващо носа и устата;

1.5.6. В музеите, галериите и библиотеките на територията на община Димитровград се въвеждат следните противоепидемични мерки:

1.5.6.1. Допуска се поставянето на маси и столове в откритата лятна читалня на Градска библиотека „Пеньо Пенев”, като същите са разположени по начин, който осигурява разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от две лица на маса. Повърхностите на масите, столовете и местата за сядане да се почистват и дезинфекцират след всеки посетител. Да не се допуска консумация на напитки и храни на място;

1.5.6.2. На видни и достъпни места в обектите да се поставят диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на институцията;

1.5.6.3. Да се провежда задължителен филтър на входа на институциите, като на всички посетители се измерва телесната температура. Да не се допускат лица с повишена телесна температура и прояви на остри заразни заболявания;

1.5.6.4. Да не се допуска събирането на повече от 2 лица в закритите помещения и  не повече от 8 лица в площите на открито, като се спазва дистанция най-малко 1,5 метра между лицата;

1.5.6.5. Ръководителите на цитираните културни институти да се съобразят с разпределяне на посетителските потоци при влизане и излизане;

1.5.6.6. Санитарните възли за посетители да се почистват и дезинфекцират след всяко посещение на граждани, а работните места, общите части, съдовете за отпадъци, витрините, помещенията и други съоръжения да се почистват и дезинфекцират не по-малко от три пъти дневно; 

1.5.6.7. Да не се допуска контакт на посетителите с повърхности на експонати, които не подлежат на дезинфекционно третиране;

1.5.6.8. Помещенията на закрито да бъдат редовно проветрявани с продължителност не по-малка от 15 минути;

1.5.6.9. Да се осигурят необходимите условия за спазване на личната хигиена на персонала, необходимите лични предпазни средства за защита на работещите според спецификата на дейността, да не се допускат на работа на служители с грипоподобни симптоми и такива, които не  използват предоставените им лични предпазни средства;

1.5.6.10. За спазването на гореизброените противоепидемични мерки, отговорност носят преките ръководители на съответната институция.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Настоящата заповед влиза в сила от 14 май 2020г., като се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Димитровград.

Препис от същата да се връчи на заинтересованите страни, на РУ на МВР,  Заместник - кметове, Секретар на Община Димитровград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

 

 

 

 

Последна промяна: 09:44:09, 13 юли 2020

Още новини

Кмета Иво Димов с питания към РИОСВ и ТЕЦ "Марица-3" за замърсяването на въздуха над Димитровград от края на миналата седмица

52

Кметът на община Димитровград Иво Димов изпрати днес писма с въпроси до РИОСВ - гр.Хасково и ТЕЦ "Марица-3" АД Димитровград във връзка с отчетените неколкократно превишения на алармените прагове за концентрация на серен диоксид във въздуха над Димитровград, свързани с възобновяване работата на ТЕЦ „Марица-3”. В писмата се казва, че са…

Д-р Алдин Карагьозов е спечелелият конкурса за управител на болницата

170

Д-р Алдин Карагьозов е спечелелият за управител на димитровградската болница след проведена процедура за конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград”  ЕООД, гр. Димитровград. Днес д-р Карагьозов защити своята програма за развитие на здравното заведение пред комисията по избора, излъчена от Общинския съвет,…

Кмета с настояване пред министър Комитова да бъде завършен пътя за Стара Загора

168

Кметът на община Димитровград Иво Димов настоява пред Министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова да бъдат завършени строителните дейности по ремонта на пътя за Стара Загора, който обхваща и мостта над река Марица. Настояването на Димов е да бъде положен и последния износоустойчив пласт асфалт, за да не се…

В четвъртък ще е ограничено движението по улицата под моста

70

В четвъртък /29.07.2021г./ от 08:00 до 17:00 часа няма да може да се ползва улицата под моста до Водната кула. Участъкът, който ще бъде затворен е от кръстовището с ул."Ем.Станев" до кръстовището с ул."Първи май". Ограничаването на движението по нея се налага заради подвързване на ВиК дейности във връзка с…

Към всички новини