ЗАПОВЕД № РД-06-484

ЗАПОВЕД  № РД-06-484

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД-06-484

гр.Димитровград,  27.04.2020 г.

 

            На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на извънредното положение и във връзка с Заповед №РД-01-239/26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

Разрешавам считано от 27.04.2020 г.:

I. Посещенията на парк „Марица”, парк „Н.Й.Вапцаров” и парк „П.Пенев”  само от следните лица:

1. Деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 часа всеки ден;

2. Бременни жени във времето от 9,30 до 18,30 часа всеки ден;

3. Единично спортуващи във времето до 9,30 часа и след 18,30 часа;

4. Собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 часа и след 18,30 часа.

II.Посещенията на парк „Марица”, парк „Н.Й.Вапцаров” и парк „П.Пенев”  се допуска при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:

  1. Носенето на предпазни маски;
  2. Спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо другите посетители;
  3. Забрана за събирането на деца и възрастни от различни семейства;
  4. Да не се използват детските, спортните съоръжения и пясъчниците;
  5. Забраняват се игрите на деца в групи и с общи играчки;
  6. Забрана употребата на алкохол;
  7. Избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;
  8. При разходки на домашните кучета да се използва повод;

       9.  Съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия;

 

  Контролът на настоящата заповед възлагам на Венета Колева – секретар на община Димитровград

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение, контрол  и изпълнение и да се публикува на електронната страница на община Димитровград.

           

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Последна промяна: 09:42:19, 13 юли 2020

Още новини

Димитровград се присъединява към Световния ден на ходенето

108

Димитровград се присъединява към Световния ден на ходенето, който ще се проведе на 4 октомври 2020г. от 10.30ч. до 12.30ч. в парк "Марица". Проявата се организира от Българска федерация Спорт за всички с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта. Желаещите да се включат ще преминават предварително установен маршрут,…

Приемат се документи на двойки желаещи да кандидатстват за финансиране на Ин витро процедури

81

Община Димитровград приема документи на кандидатите за финансова помощ от Общинския фонд „Ин витро” в срок до 16.10.2020 г. Съгласно Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана  репродукция средства от фонда се отпускат на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала от Община Димитровград  с репродуктивни проблеми.…

Класирани в конкурса "За приветлива градска среда`2020"

86

Класиране на участниците в  Конкурса за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда” – 2020г.   Община Димитровград обяви в началото на летните месеци конкурс за набиране  на проекти от граждани за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За…

Към всички новини