ЗАПОВЕД № РД-06-484

ЗАПОВЕД  № РД-06-484

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД-06-484

гр.Димитровград,  27.04.2020 г.

 

            На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на извънредното положение и във връзка с Заповед №РД-01-239/26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

Разрешавам считано от 27.04.2020 г.:

I. Посещенията на парк „Марица”, парк „Н.Й.Вапцаров” и парк „П.Пенев”  само от следните лица:

1. Деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 часа всеки ден;

2. Бременни жени във времето от 9,30 до 18,30 часа всеки ден;

3. Единично спортуващи във времето до 9,30 часа и след 18,30 часа;

4. Собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 часа и след 18,30 часа.

II.Посещенията на парк „Марица”, парк „Н.Й.Вапцаров” и парк „П.Пенев”  се допуска при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:

  1. Носенето на предпазни маски;
  2. Спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо другите посетители;
  3. Забрана за събирането на деца и възрастни от различни семейства;
  4. Да не се използват детските, спортните съоръжения и пясъчниците;
  5. Забраняват се игрите на деца в групи и с общи играчки;
  6. Забрана употребата на алкохол;
  7. Избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;
  8. При разходки на домашните кучета да се използва повод;

       9.  Съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия;

 

  Контролът на настоящата заповед възлагам на Венета Колева – секретар на община Димитровград

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение, контрол  и изпълнение и да се публикува на електронната страница на община Димитровград.

           

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Последна промяна: 09:42:19, 13 юли 2020

Още новини

Кмета Иво Димов с питания към РИОСВ и ТЕЦ "Марица-3" за замърсяването на въздуха над Димитровград от края на миналата седмица

51

Кметът на община Димитровград Иво Димов изпрати днес писма с въпроси до РИОСВ - гр.Хасково и ТЕЦ "Марица-3" АД Димитровград във връзка с отчетените неколкократно превишения на алармените прагове за концентрация на серен диоксид във въздуха над Димитровград, свързани с възобновяване работата на ТЕЦ „Марица-3”. В писмата се казва, че са…

Д-р Алдин Карагьозов е спечелелият конкурса за управител на болницата

170

Д-р Алдин Карагьозов е спечелелият за управител на димитровградската болница след проведена процедура за конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград”  ЕООД, гр. Димитровград. Днес д-р Карагьозов защити своята програма за развитие на здравното заведение пред комисията по избора, излъчена от Общинския съвет,…

Кмета с настояване пред министър Комитова да бъде завършен пътя за Стара Загора

168

Кметът на община Димитровград Иво Димов настоява пред Министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова да бъдат завършени строителните дейности по ремонта на пътя за Стара Загора, който обхваща и мостта над река Марица. Настояването на Димов е да бъде положен и последния износоустойчив пласт асфалт, за да не се…

В четвъртък ще е ограничено движението по улицата под моста

70

В четвъртък /29.07.2021г./ от 08:00 до 17:00 часа няма да може да се ползва улицата под моста до Водната кула. Участъкът, който ще бъде затворен е от кръстовището с ул."Ем.Станев" до кръстовището с ул."Първи май". Ограничаването на движението по нея се налага заради подвързване на ВиК дейности във връзка с…

Към всички новини