ЗАПОВЕД № РД-06-316/13.03.2020г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка в страната

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-316

гр. Димитровград, 13.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-I9 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р–37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България, както и със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград:
  1. 1. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата и в другите обучителни институции и организации;
  2. 2. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
  3. 3. Преустановява се работата на детските млечни кухни;
  4. 4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
  5. 5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);
  6. 6. Преустановяват се посещенията на потребители в Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица  с увреждания, Център за обществена подкрепа и Център за ранна интервенция на уврежданията;
  7. 7. Ограничава се достъпът до спортна зала „Младост”, борцова зала, спортните зали и площадки в дворовете на училищата;
  8. 8. Ограничава се достъпът до музеи, галерии, библиотеки.

 

 1. Отменям т.1.2. от Заповед № РД-06-276/09.03.2020 г. на Кмета на Община Димитровград.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Димитровград.

Срокът и обхватът на мерките по т.1 може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Препис от заповедта да се връчи на Директор на РУ на МВР, кметове и кметски наместници на територията на Община Димитровград, Заместник - кметове, Секретар на Община Димитровград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Последна промяна: 17:08:56, 01 юли 2020

Още новини

Димитровград се присъединява към Световния ден на ходенето

110

Димитровград се присъединява към Световния ден на ходенето, който ще се проведе на 4 октомври 2020г. от 10.30ч. до 12.30ч. в парк "Марица". Проявата се организира от Българска федерация Спорт за всички с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта. Желаещите да се включат ще преминават предварително установен маршрут,…

Приемат се документи на двойки желаещи да кандидатстват за финансиране на Ин витро процедури

82

Община Димитровград приема документи на кандидатите за финансова помощ от Общинския фонд „Ин витро” в срок до 16.10.2020 г. Съгласно Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана  репродукция средства от фонда се отпускат на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала от Община Димитровград  с репродуктивни проблеми.…

Класирани в конкурса "За приветлива градска среда`2020"

86

Класиране на участниците в  Конкурса за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда” – 2020г.   Община Димитровград обяви в началото на летните месеци конкурс за набиране  на проекти от граждани за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За…

Към всички новини