Заповед на директора на РЗИ-Хасково

Заповед РД-01-100/01.04.2020г.на директора на РЗИ - Хасково, с която се изменя и допълва заповед РД-01-93/23.03.2020г.:

 

1. Изменя се т.1:

В търговските и производствени обекти храните, които се предлагат в неопакован вид или насипно състояние следва задължително да бъдат съхранявани по начин, по който да бъде възпрепядстван прекия досег на клиента с тях /предпазна бариера - стъклена, плексигласова и т.н./ или да са индивидуално предварително пакетирани. Служителите задължително работят с предпазни средства. Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства.Това може да бъде прилагано за храна, която не подлежи на последваща обработка при стриктно спазване на хигиенните норми.

пакетирани продукти, дарения от хранителни магазини или производители.

Допълва се т.2:

Преустановява се ползването на кафе-автомати и вендинг-машини, разположени на открито и закрито.

Допълнението е прието с решение на Областен кризисен щаб за коронавирус COVID-19от 30.03.2020г.

Създава се т.3:

Бизнес операторите, предлагащи храни, следва да осигурят на работещите лица подходящо работно облекло /не е необходимо специално защитно облекло/ и предпазни средства /маски и ръкавици/ в определените от тях рискови зони. Ползването им следва да бъде изисквано, само когато служителя влиза в пряк контакт или се очаква дадена дейност да изисква пряк контакт с клиент, външни на организацията лица, както и при боравенето с непредварително опаковани храни, предмети или парични средства.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществява ДОЗ на РЗИ - Хасково. 

Файлове:

Последна промяна: 11:46:36, 13 юли 2020

Още новини

Димитровград се присъединява към Световния ден на ходенето

58

Димитровград се присъединява към Световния ден на ходенето, който ще се проведе на 4 октомври 2020г. от 10.30ч. до 12.30ч. в парк "Марица". Проявата се организира от Българска федерация Спорт за всички с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта. Желаещите да се включат ще преминават предварително установен маршрут,…

Приемат се документи на двойки желаещи да кандидатстват за финансиране на Ин витро процедури

74

Община Димитровград приема документи на кандидатите за финансова помощ от Общинския фонд „Ин витро” в срок до 16.10.2020 г. Съгласно Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана  репродукция средства от фонда се отпускат на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала от Община Димитровград  с репродуктивни проблеми.…

Класирани в конкурса "За приветлива градска среда`2020"

84

Класиране на участниците в  Конкурса за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда” – 2020г.   Община Димитровград обяви в началото на летните месеци конкурс за набиране  на проекти от граждани за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За…

Към всички новини