СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

   1199  Новини

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019Г.

 

Във връзка с постъпили запитвания в общинска администрация от членове на СИК, относно получаването на възнаграждение по т.1.3 от решение № 659-МИ/23.08.2019г. на ЦИК, за плащане на допълнително възнаграждение за получаване на изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване на 26.10.2019г. за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и с цел спазване на график и създаване на нормална обстановка с организацията по транспорта и придвижването до помещенията на СИК, Ви уведомяваме, че при спазване на предварително обявения график, в общината не е необходимо присъствието на всички членове на СИК, а само ръководството на СИК /председател, заместник-председател и секретар/. Останалите членове следва да изчакат доставянето и предаването на бюлетините пред помещението за подреждане.

свали като .pdf