С над 6 млн. лв. Община Димитровград обновява дворовете на най-големите си училища

   658  Новини

По проект “Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград – ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейков“ на стойност 6 031 000 лв. Община Димитровград обновява образователната инфраструктура на шест от най-големите си училища. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 5: „Образователна инфраструктура”, Процедура: BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014- 2020- Димитровград, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 - „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”№ от ИСУН- BG16RFOP001-1.032-0002-С01във връзка с изпълнение на проектно предложение № BG16RFOP001-1.032-0002 с обхват на дейностите от 30 месеца. 

Във всяко училище ще бъдат ремонтирани санитарните възли и извършени вътрешни ремонти съобразно специфичните нужди на отделните училища. Акцентът ще е върху дворовете на училищата като навсякъде има предвидено мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол, писта за бягане минимум 60 м, тенис на маса. В някой от тях ще има игрище за народна топка, бадминтон, фитнес на открито, футбол, площадка за безопасност на движението, а в СУ „Любен Каравелов“ се предвижда да бъде възстановена и уникалната релефна карта в двора на училището. Това каза на пресконференцията днес ръководителя на проекта Клавдия Тончева.

Шестте училища се явяват едни от най-важните учебни заведения в общината и основни звена в образователната й инфраструктура. Модернизацията на материалната база чрез придобиването на активите за обзавеждане и оборудване ще създаде оптимални условия за провеждане на спокоен и максимално ползотворен учебен и работен процес и условия за добра здравословна и естетическа среда в училищата, акцентира тя върху обхвата и целите на проекта.

В пресконференцията участва и кметът на Община Димитровград Иво Димов, който подчерта обществените ползи от реализирането на този проект и най-вече подобряване на физическата среда в училищата чрез благоустрояване и възстановяване на зелените площи, спортните съоръжения, обновяване и модернизиране на училищния сграден фонд. 

„В Димитровград ще имаме модерни училища, каквито са изключително малко в България. Със стартирането на този проект изпълненията по всички ремонтни дейности, които извършваме в общината към момента ще надхвърлят 15 млн. лв.“, подчерта кметът.
 
Осигуряването на качествено образование на младите хора от общината може да се гарантира при осигуряване на качествена и рентабилна образователна инфраструктура, което се явява и цел на настоящия проект. Поддържането на качествено образование за подрастващите е една от предпоставките за постигане на устойчиво развитие за град Димитровград и също, така ще бъдат постигнати условия на живот и образователен процес, съответстващи с европейските изисквания. Проектът цели дворовете на училищата да бъдат превърнати в желана зона за отдих и място за игра на нашите ученици. Красивото дворно пространство може да бъде превърнато и в отлично място за изнесени уроци на открито.

Представител на фирма изпълнител по проекта „Еко Традекс Груп“ АД инж. Николай Миндалов добави, че в Димитровград ще бъдат използвани съвременни настилки – акрилни, ЕПДМ, изкуствена трева. „Нашите намерения са да работим така, че да не пречим на учебния процес“, се ангажира инж.Миндалов.

Проекта предвижда обновяване на сградния фонд и прилижещата инфраструктура на училищните дворове, като ще бъде извършена интервенция на обектите върху архитектура, геодезия и вертикална планировка, конструктивна, електрическа, ВиК, паркостроителство и благоустрояване, ремонт и оборудване на учебни кабинети. С викокачествени материали ще бъдат изградени модерни игрища за волейбол, баскетбол, минифутбол, народна топка, бадминтон, тенис на маса, лекоатлечиски писти, фитнес, велоалеи, зони за обучение по безопасност на движението, амфитиатрални трибуни. Чрез залесяване и затревяване на новопроектираните зони за отдих и пешеходни алеи и монтиране на нова паркова мебел – пейки, беседки, кошчета, перголи ще бъдат напълно преобразени училищните дворове на шесте училища. Подмяна на съществуващите водопроводи и канализация, подходящо енергоспестяващо осветление е предвидено в дейностите с цел повишаване на сигурността и икономията. Наред с това ще бъдат проектирани и охранителни системи за наблюдение. Ще бъдат обособени и зони за различни културни и обществени дейности.
 Първата копка бе направена в двора на едно от училищата по проекта – ЕГ „Д-р Иван Богоров“. Пред събралото се множество кметът на Община Димитровград Иво Димов сподели важността на проекта и подчерта, че това е един от най-важните за града проекти, които имат пряко въздействие върху развитието на децата на Димитровград. 

„Кметът на Димитровград Иво Димов преобрази града, но аз знам, че той има още много идеи за работа и че още много положителни промени предстоят“, това заяви областният управител на Хасково Станислав Дечев и поздрави Община Димитровград за активната работа в усвояването на европейски средства по ОП „Региони в растеж“. Дечев подчерта, че подобряването на училищната среда е инвестиция в бъдещето на децата. На събитието присъстваха общински съветници, директори на училища и граждани.

свали като .pdf