Резултати от конкурса за "Привeтлива градска среда" - 2016 г.

   602  Новини

Класиране на участниците в  Конкурса за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда” – 2016г.

 

Общо 12 проектни предложения бяха внесени в Община Димитровград след обявения конкурс за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда” – 2016г. Всички участници са спазили условието за участие в конкурса да бъдат регистрирани по Закона за управление на етажната собственост, както и срока за подаване на проектите. 

След подробно разглеждане на проектите от Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Димитровград, одобрени за финансиране са 8 проектни предложения на домоуправители както следва:

 

1. Даньо Недялков Делчев -вх.№ОСВ-13-286/12.07.2016г.

(детска площадка на „Билла”);

2. Невена  Данева - вх.№ОСВ-13-290/14.07.2016г.

(детска площадка м/у ул. „Гео Милев” №3 и ул. Хасковска); 

 3.Иван Стойнов Варийски - вх.№ОСВ-13-331/18.08.2016г.

 (междублоково пространство на ул. „Ем.Станев” до бл.№10);

4.Иванка Нондова Гъркова – вх№ОСВ-13-338/22.08.2016г.

(детска площадка на бул. „Хр.Ботев” зад бл.№34);

5.Златка Титова – вх.№ОСВ-13-342/25.08.2016г.

(детска площадка на бул. „Трети март” зад бл.№5);

6.Стефан Димитров Григоров – вх.№ОСВ-13-344/25.08.2016г.

(междублоково пространство на ул. „Кап.П.Войвода” до бл.№2);

7.Светла Добрева Бялкова – вх.№ОСВ-13-346/26.08.2016г.

(детска площадка на бул. „Ст.Стамболов” зад бл.№10);

8.Атанас Крумов Атанасов – вх.№ОСВ-13-348/29.08.2016г.

 (междублоково пространство на ул. „Захари Стоянов” до бл.№4);

 

Одобрените проектни предложения съдържат необходимите документи за участие в конкурса. Участниците са предвидели дейности допустими за финансиране, включващи доставка и монтаж на детски съоръжения на съществуващи детски площадки или в свободни междублокови пространства, както и монтаж на паркова мебел и създаване на места за отдих на живущите. Отпаднали от класирането са 4 проектни предложения поради това, че две от тях предвиждат строителни дейности недопустими за финансиране според регламента на конкурса, а другите две проектни предложения се отнасят за междублокови пространства, които вече са били финансирани от общинския конкурс в предходни години.

                                                                                                                     

С домоуправителите предстои да бъдат сключени договори за предоставяне на финансови средства в размер до 5 000 лв. за реализацията на всеки проект. Средствата ще бъдат предоставени от Общината, след приключване на всички дейности по проектите и приемане на работата от комисия, и отчитане на разходите с необходимите документи. Срокът за реализацията на проектите е 30.11.2016г.

свали като .pdf