Проекта на трима млади архитекти спечели за идейно развитие на Водната кула

Проекта на трима млади архитекти спечели за…

Проекта "По стъпалата на времето" на авторски колектив от арх.Милена Раева, арх.Ива Митева и арх.Изабел Тодорова е проектът отличен на първо място от журито в открития конкурс за студенти и млади архитекти за идеен проект за обновяване и преустройство на Водната кула. В присъствието на кмета на общината Иво Димов, журналисти и участници, председателят на журито арх.Владимир Милков - председател на Камарата на архитектите в България, обяви отличените. Шест са подадените проектни предложения. Проектите бяха защитени по реда на входирането им в общината, като част от представянията бяха онлайн.

Спечелилият първото място "По стъпалата на времето" разглежда Водната кула като монумент с важна роля за историята и идентичността на града. Авторския колектив инспериран от височина и гледката й към целия град, предлага отварянето на кулата за това предназначение. Предложението е и в унисон с типологичните й свойства и пространствените ограничения, последващи от решението за обемно съхранение. Същевременно и в реверанс към оригиналната функция на кулата, приземният етаж се отваря архитектурно и функционално и става дом на чешма за жителите на града. Предложението ни за идеен проект се фокусира върху централността. Всички елементи интериорни и екстерирони са ориентирани около формата и обема на кулата. Съществуващата топография на терена е използвана за създаване на два независими входа за респективните функции, като визуалната връзка между всички нива е запазена непрекъсната. Външните вертикални комуникации диктуват нова конфигурация, вдъхновена от настоящата: игриви стъпала се сливат с платформи, разположени радиално на сградата от една страна, а от друга се създава амфитеатрална зона с пейки. Всичко това е вписано в рампа, свързваща нивата и вървяща по очертанията на подпорната стена на пътя. Зеленият терен се слива с тези пешеходни площи пластично и чрез новоположен паваж, за да превърне този важен градски възел от транзитна зона в място, което е приятно за оставане и по-дълго време.

На второ място журито класира проекта представен в конкурсната надпревара от колектив от две млади архитектки - арх.Цветелина Гаджелова и арх.Пламена Драганова. Те трансформират съществуващото пространство, разбирайки го като "място на паметта", където всички архитектурни елементи действат като обратими и променливи наслагвания във времето. Локацията и височината на кулата дават възможност за 360-градусова панорама, в унисон с това младите архитекти предлагат изграждането на наблюдателна площадка от съкло, която да разкрива гледката към града във всичките му посоки. До наблюдателната площадка се стига по вита стълба, следваща формата на кулата. В ядрото на кулата е разположена светлинна инсталация, а дизайнът на осветителните тела по нея е решен така, че визуално да напомня вода/дъжд и да бъде метафорична препратка към оригиналното предназначение на пространството.

Третото място журито определи за проектното предложение на арх.Михаил Дянков представено в концепцията "Всяка капка има значение". Цел на настоящия проект е интеграцията на Водната кула към пешеходните публични пространства на Димитровград и превръщането й в уникален и разпознаваем символ, посрещащ посетителите на града. Идеята за намесата е вдъхновена от историческата роля на кулата - съхраняване и използване на водата за нуждите на ЖП инфраструктурата. Проекът предлага ефективна съвременна интерпретация на тази оригинална функция, като поставя на фокус темата за разумното и устойчиво използване на водните ресурси. Това става чрез преобразуването на сградата в отворено обществено пространство, в което посетителите могат да се информират за историята на Водната кула и ролята на водата в съвременото общество по пътя си към 360-градусовата панорама от наблюдателна площадка на покрива. Темата за устойчивото използване на водата е отразена и в архитектурната намеса чрез новоизградения резервоар за дъждовна вода в центъра на кулата, който създава въздействаща и модерна визия, но същевременно улавя духа на автентичната историческа роля на сградата.

Кметът на общината благодари на гласувалите граждани на сайта на конкурса. 669 човека са се включили с мнение за визията на кулата. Предпочитаният от тях проект е представеният в конкурсната надпревара на колектив от две млади архитектки - арх.Цветелина Гаджелова и арх.Пламена Драганова. Техният проект е предпочетен от 25.1% от гласувалите граждани.

Авторитетното жури, в което влизат още проф.д-р арх.Тодор Булев – председател на Съюза на архитектите в България, д-р арх.Анета Василева от Университета по архитектура и геодезия - София, катедра „История и теория на архитектурата”, д-р арх.Мила Никифорова от Университета по архитектура и геодезия - София, катедра „Градоустройство”, арх.Нина Танчева – председател на РК на КАБ-Хасково, инж.Снежа Янева-Жекова – председател на Районната колегия в Хасково на Камарата на инжиенерите в инвестиционното планиране и главният архитект на община Димитровград арх.Елисавета Георгиева оценяваше всички представени проекти, съгласно критериите за оригиналност и приложимост на концепцията за предназначение на сградата и околните пространства; естетическите качества на обемно пространственото решение на сградата, интериора и околните пространства; единството и последователност на направените проучвания, концепция и проектно решение и икономическата целесъобразност. Според регламента на конкурса освен грамоти отличените на първите три места получават и парични награди, като съответно стойността на наградите е от 3000лв., 2000лв. и 1000лв, а наградата на гражданите е с равностойност 500лв.

Участниците в надпреварата бяха: арх.Стоян Стоянов, вторият е на арх.Адриан Кашев, третото конкурсно предложение е на колектив от трима архитекти - арх.Милена Раева, арх.Ива Митева и арх.Изабел Тодорова, четвъртото проектно предложение отново е на авторски екип - арх.Цветелина Гаджева и арх.Пламена Драганова, пети се представи арх.Михаил Дянков и шестото предложение е "Димитровград - градът и неговите мечти" на арх.Раня Амир Мохамд и арх.Георги Пенев Стойков.
Последна промяна: 11:34:23, 28 Февруари 2023

Още новини

Иво Димов днес участва в работно заседание на УС на НСОРБ

19

Кметът на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов ще участва днес в заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. На работното заседание кметовете ще дискутират напредъка при подготовката на проекти на ЗИД на ЗЕ и на Наредба за критериите, условията и…

Широк спектър от социални услуги предлага община Димитровград за своите граждани

113

Широк спектър от социални услуги предлага община Димитровград за нуждаещите се, обяви на пресконференция днес кметът на община Димитровград Иво Димов. Той акцентира върху големия обхват от дейности за всички социални групи, които община Димитровград осъществява със собствени средства или като делегирани от държавата дейности. В пресконференцията участваха Диана Дончева,…

Скринигови прегледи със специалисти от "Майчин дом"

228

На 8 април 2023г. (събота) в гинекологичния кабинет в Медицински център „Шанс” ще се провеждат скринингови прегледи със специалисти от най-голямата АГ университетска болница в страната „Майчин дом”. До лятото на тази година това ще бъдат последните прегледи от специалиста. Прегледите ще се извършват с предварително записване, като пациентите могат…

Обучение на членовете на секционните комисии във връзка с подготовка за произвеждане на парламентарните избори

293

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за членове на Народно събрание, в спортна зала „Младост” ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии от община Димитровград на 29.03.2023г. от 09.00 ч. до 11.00ч. за всички СИК от 290900001 до 290900091. Присъстващите членове на секционните избирателни комисии…

Към всички новини