Продължава проекта "Подпомагане с топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Димитровград"

Продължава проекта "Подпомагане с топъл обяд в…

Община Димитровград, в качеството си на партньорска организация, продължава изпълнението на дейностите по договор BG05FMOP001-5.001-0153-C03, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001”3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Срокът за предоставяне на топъл обяд в община Димитровград ще бъде удължен до 30.06.2022г.

„Подпомагане с топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Димитровград” обхваща 530 потребителя. В проекта са включени хора от града и селата от следните целеви групи:

Ø Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

 

Ø Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

 

Ø Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Храната се приготвя от ЕТ „ТАНО – Николай Траилов” гр. Хасково. Доставя се до разкритите клубове за хората от третата възраст и сградите на кметствата в малките населени места, а трудноподвижните лица получават храната си в дома, чрез Домашен социален патронаж гр. Димитровград.

Към настоящият момент в проекта участват потребители от гр. Димитровград; с. Бряст; с. Здравец; гр. Меричлери; с. Черногорово; с. Воден; с. Крепост; с. Каснаково; с. Добрич; с. Крум; с. Ябълково; с. Сталево; с. Странско; с. Скобелево; с. Горски извор; с. Брод; с. Бодрово; с. Злато поле; с. Долно Белевос; Длъгнево; с. Райново; с. Радиево; с. Голямо Асеново; с. Малко Асеново; с. Великан и с. Върбица.

От 18.01.2021г. към този момент топъл обяд за различни периоди са получавали 650 потребители, а 530 от тях продължават да получават топъл обяд. Резервите към момента са 24 броя лица. Приемът на заявления-декларации продължава. Лица, жители на Община Димитровград, могат да подадат заявления за идентифициране към целевите групи и включване в операцията „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ във всички клубове на хората от третата възраст на територията на град Димитровград и при кметовете и кметските наместници по населените места в Общината.

Съгласно действащия към момента договор BG05FMOP001-3.001-0153-C04 топъл обяд ще се предоставя до 30.06.2022 г.

Последна промяна: 14:40:53, 29 Декември 2021

Още новини

Обява Дни на поезията 2022

200

На основание Наредба №42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, приета с Решение №524/23.02.2017г. и изменена с Решение №607/25.05.2017г. на Общински съвет – Димитровград     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ПРИЕМА   Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” 2022г.   Национална литературна награда „Пеньо…

Заместник-министър Деляна Иванова на среща с общинското ръководство по проблемите на ВиК

425

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова, областният управител Катя Панева, кметът Иво Димов, председателят на ОбС-Димитровград Гергана Кръстева и представители на съветническите групи проведоха почти двучасова среща за обсъждане на тежкото състояние на ВиК-Димитровград. ВиК-Димитровград не може да покрие сметките си за ток, които за ноември и декември…

Кметът Иво Димов дари първото бебе в община Димитровград

125

Днес първото бебе родено в община Димитровград през 2022 година по вече утвърдена традиция получи подаръци от кмета на общината Иво Димов. Заради противоепидемичните мерки даровете бяха изпратени на малката Иванка, която се роди на 2 януари в 20.35ч. 3100кг., 50 см. в МБАЛ "Св. Екатерина" под грижите на екипа…

Галерия “Петко Чурчулиев” спечели проект за издаване на юбилеен каталог и кратък филм по случай 60 години от създаването си

60

Художествена галерия “Петко Чурчулиев” в Димитровград спечели пореден проект към Национален фонд „Култура“, който ще реализира съвместно с катедра „Плакат и Визуални комуникации“ към НХА. Проектът е на стойност 22 120 лв., от които 17 770 лв. са финансирани от Национален фонд „Култура“ чрез програма „Визуални изкуства“, а останалите 4…

Към всички новини