Представиха проекта на Плана за интегрирано развитие на община Димитровград за периода 2021-2027 г.

Представиха проекта на Плана за интегрирано развитие…

Публичното обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на община Димитровград (ПИРО) за периода 2021–2027 година се проведе вчера, 28 септември. В него взеха участие заместник-кметът Яшо Минков, представители на фирмата, разработила плана, експерти от администрацията и представители на заинтересованите страни.

ПИРО е стратегически документ, който определя целите и приоритетите за управление и устойчиво развитие на общината през следващите 7 години. „Документът е всеобхватен и ще има въздействие върху различни сфери на живота в общината – икономика, образование, екология, социални дейности и т.н. Той все още е само проект, отворен за корекции. Много разчитаме на активността на нашите съграждани, за да може и крайният вариант да е възможно най-представителен и да отговаря на визията на хората за развитие на общината“, заяви г-н Минков.

При изготвянето на проекта фирмата изпълнител „НСОРБ Актив“ е направила анализ на предимствата, ресурсите и потенциала за развитие на общината. Планът е съобразен и с постъпилите чрез анкети и фокус групи предложения от бизнеса, НПО сектора, представители на ангажирани в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги и спорта, читалищата, кметове на кметства, граждани.

„Планът е с по-общо разписани мерки, така че да не ограничава Общината и да й осигури по-голяма гъвкавост при кандидатстването по програми и при търсенето на финансиране“, заяви Людмила Величкова от „НСОРБ Актив“. Визията на общината поставя фокус върху трите ключови стълба на устойчивото развитие: икономически, социален и природен, като за нейното постигане са дефинирани следните стратегически цели:

Стратегическа цел 1

Икономическо развитие: утвърждаване на община Димитровград като значим индустриален и пазарен център, подкрепящ технологичната трансформация на икономиката и иновациите чрез интелигентен, приобщаващ и екологосъобразен растеж

Стратегическа цел 2

Качество на живот: подобряване на жизнената среда и осигуряване на качествени публични услуги, предоставяни от компетентна общинска администрация

Стратегическа цел 3

Опазване на околната среда и адаптиране към климатичните промени: развитие и модернизиране на техническата инфраструктура, устойчиво използване на ресурсите и балансирано териториално развитие; свързаност и достъпност на територията

Разписани са и мерки, свързани със съхранението и развитие на културата и традициите, на спорта и младежките дейности, запазването на екологичната устойчивост и териториално развитие. Приоритетите са съобразени и с възможностите за развитие на връзките с други общини. Прогнозният план на необходимите средства за изпълнение на ПИРО възлиза на близо 300 млн. лв., като се предвижда те да бъдат осигурени от общинския бюджет, държавни целеви субсидии, европейско финансиране и други източници.

Всички предложения, постъпили по време на обсъждането, ще бъдат вписани в протокол, който ще бъде приложен към проекта на ПИРО, при внасянето му за гласуване от Общинския съвет. Писмени предложения могат да се подават до 5 октомври, включително, в Центъра за административно обслужване на Общината или на e-mail: [email protected]. Проектът на ПИРО е публикуван на интернет-страницата на общината: https://www.dimitrovgrad.bg/bg/novini/pokana-za-uchastie-v-obshtestveno-obsazhdane-na-plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-dimitrovgrad-piro-za-perioda-2021-2027-g.

Последна промяна: 14:56:39, 29 Септември 2022

Още новини

Община Димитровград проучва интереса на гражданите към подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво за новата програма

547

Съобщение за жителите от всички населени места в община Димитровград, които се отопляват на уреди използващи за гориво дърва и/или въглища. Община Димитровград е потенциален кандидат по новата Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. в мярката за подобряване чистота на въздуха чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво…

Обява за длъжност Социален асистент в социална услуга

139

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“ ЗА почасово ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”   Със Заповед № РД-01-2517 от 31.12.2020г. на изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в…

Премиера на детско театрално представление в зала "Жул Леви" на 17 декември

98

Общински драматичен театър “Апостол Карамитев” Ви кани на първата си детска премиера “Малкото призраче” от Евелина Кьосовска. Постановката ще се играе на 17.12.2022 година (събота) с две представления от 10:00 и от 11:30 часа в зала “Жул Леви”. Представлението ще бъде с покани, които може да вземете от Исторически музей…

Разнообразна Коледно-новогодишна програма през месец декември в Димитровград

87

Разнообразна и наситена със събития програма очаква димитровградчани и гостите на града през месец декември. Забавления има и за малки и за големи, а началото бе сложено със запалване светлините на Коледното дърво. В Градска библиотека "Пеньо Пенев" всеки делничен ден от 15.00ч. до 17.00ч. децата могат да се включат…

Към всички новини