Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” 2018г.

   1373  Новини

На основание Наредба №42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, приета с

Решение №524/23.02.2017г. и изменена с Решение №607/25.05.2017г. на Общински съвет – Димитровград

 

 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ПРИЕМА

 

Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди  „Пеньо Пенев” 2018г.

 

 

Национална литературна награда „Пеньо Пенев” се присъжда:

1. Еднократно, на български творци за високи творчески постижения и принос в развитието на българската поезия;

2. Веднъж на две години, в рамките на Дните на поезията „Пеньо Пенев“, които се провеждат по повод рождения ден на поета - 7 май.

3. Наградата може да се присъжда и посмъртно.

 

Международна литературна награда „Пеньо Пенев” се присъжда:

1. На чуждестранни автори за високи творчески постижения и принос в развитието на световната поезия.

2. На всеки четири години, по начина и условията, валидни за националната награда.

3. Наградата може да се присъжда и посмъртно.

 

Предложения за носител на литературните награди „Пеньо Пенев” се правят от:

1. Кмета на Община Димитровград;

2. Председателя на Общински съвет Димитровград;

3. Обществени организации и творчески формирования;

4. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.

5. Неправителствени организации и сдружения, работещи в областта на културата.

6. Културни институции.

 

Предложение за награждаване не може да се прави от самите кандидати за наградата.

Аргументираните предложения за наградите се подават писмено в рамките на 2 машинописни страници в деловодството на Общинска администрация - Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” 15, не по-късно от 20 февруари 2018г. Предложенията се подават лично или по пощата (важи датата от пощенското клеймо). Не се приемат предложения, постъпили по и-мейл.

Носителите на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” се определят от 7-членна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Димитровград. Предложените от комисията лауреати се утвърждават с решение на Общински съвет – Димитровград. Наградите „Пеньо Пенев“ се връчват от Кмета на Община Димитровград на официална церемония по време на Дните на поезията (27 април – 8 май 2018г.), като лауреатите получават диплом, пластичен знак и парична награда.

 

Телефон за справки: 0391/68282 или 0391 60968

 

 

ЛАУРЕАТИ

НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА

„ПЕНЬО ПЕНЕВ”

 

 1. Дамян Дамянов – 1970г.
 2. Евтим Евтимов – 1972г.
 3. Матей Шопкин – 1974г.
 4. Николай Христозов – 1976г.
 5. Андрей Германов – 1978г.
 6. Божидар Божилов – 1980г.
 7. Петър Караангов – 1982г.
 8. Любомир Левчев – 1984г.
 9. Петър Анастасов – 1986г.
 10. Стефан Цанев – 1988г.
 11. Валери Петров – 1990г.
 12. Александър Геров – 1992г.
 13. Христо Фотев – 1994г.
 14. Константин Павлов – 1996г.
 15. Павел Матев – 1998г.
 16. Николай Кънчев – 2000г.
 17. Иван Цанев – 2002г.
 18. Иван Динков – 2004г.
 19. Петко Братинов – 2006г.
 20. Ивайло Балабанов – 2009г.
 21. Екатерина Йосифова – 2010г.
 22. Ангел Ников – 2012г.
 23. Калин Донков – 2014г.
 24. Петко Каневски – 2016г.

 

 

            ЛАУРЕАТИ

НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА

„ПЕНЬО ПЕНЕВ”

 

 1. Булат Окуджава – 1990г.
 2. Йоздемир Индже – 2010г.
 3. Веселин Ракчевич – 2014г.

 

 

ЛАУРЕАТИ

НА СПЕЦИАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА

„ПЕНЬО ПЕНЕВ”

 

 1. Кръстьо Кръстев – 2014г.
 2. Демир Демирев – 2016г.
свали като .pdf