ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018 ГОДИНА

   8195  Новини

До

ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018 ГОДИНА

 от Иво Димов

Кмет на Община Димитровград

 

            На 20.12.2017 г. от 17.30 ч. в зала „Гросето”, ще бъде проведено публично обсъждане на проекта за бюджет на община Димитровград за 2018 г., съгласно чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси.

            На срещата с местната общност ще бъдат представени годишните цели, приоритети и намерения и тяхното финансово отражение в бюджета, който ще се реализира през 2018 година.

            Очакваме Вашите предложения.

 

  

 

С уважение,

Иво Димов

Кмет на Община Димитровград

 

ИЗТЕГЛИ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018 ГОДИНА 

 

свали като .pdf