ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2017 ГОДИНА

   750  Новини

До

ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2017 ГОДИНА

 

от Иво Димов

Кмет на Община Димитровград

 

            На 05.01.2017 г. от 17.00 ч. в зала „Гросето”, ще бъде проведено публично обсъждане на проекта за бюджет на община Димитровград за 2017 г., съгласно чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси.

            На срещата с местната общност ще бъдат представени годишните цели, приоритети и намерения и тяхното финансово отражение в бюджета, който ще се реализира през 2017 година.

            Очакваме Вашите предложения.

 

 

 

 

 

С уважение,

Иво Димов

Кмет на Община Димитровград

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017-накратко

 

 

свали като .pdf