ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

   594  Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг Кмет на Община Димитровград кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Димитровград, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ДЪЛГ от Община Димитровград чрез сключване на договор за кредит с Фонд „Флаг”.

 

Предназначение на кредита: погасяване на задължение към Община Хасково съгласно Споразумение Рег. № Дог-ФС-23 от 03.01.2017 г.

 

Размер на дълга: до 460 000 лв.

 

Начин на финансиране на дълга: от собствени приходи и общата изравнителна субсидия по реда на Закона за публичните финанси.

 

Обезпечаване на дълга: залог на бъдещи вземания на Община Димитровград

 

Мястото и датата на провеждане на обсъждането: 30.01.2017 г. (понеделник) от 17.00 часа, в зала „Гросето”

 

свали като .pdf