Първият в Хасковска област Център за временно настаняване ще бъде в Димитровград

Първият в Хасковска област Център за временно настаняване ще бъде в Димитровград

Това съобщи днес, заместник-кметът на община Димитровград Яшо Минков на провелите се стартиращи дейности по проект „Преустройство на бивше общежитие на химически техникум "Проф. д-р Асен Златаров" в Център за временно настаняване, находящ се в УПИ I, кв. 129 по плана на гр. Димитровград Община Димитровград.

Проектът предвижда преустройство на бивше общежитие в Център за временно настаняване  за 20 потребители. Общата стойност на проекта 626 769.20лв., безвъзмездно европейско финансиране. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., Приоритетна ос 5: „ Устойчиво и интегрирано градско развитие” и ще бъде изпълняван по процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие Процедура на директно предоставяне:BG16RFOP001-1.032. Началната дата е 26.11.2019г., а крайната дата за изпълнението му е 26.11.2021г.

„Ще бъде изградена и рампа за достъп на хора в неравностойно положение. Строително-ремонтните дейности по проекта предвиждат мерки по енергийна ефективност - топлоизолация, подмяна на дограмата и нова покривна конструкция. Изграждане на нови електро и ВиК инсталации и климатична инсталация. Центърът ще разполага със складови помещения, помещение за пране и гладене и склад за чисто и мръсно бельо. На първия етаж ще има обособени две отделения за по двама потребители в стая със станитарни възли. На същия етаж се предвижда и приемен офис, офис за персонала, приемно за инвалиди, медицински кабинет, трапезария и разливна кухня. На втория етаж ще има още осем отделения за по двама потребителя, общи санитарни възли и кабинет.”, каза ръководителя на проекта инж.Красимира Бонева.

Заместник-кметът на община Димитровград сподели, че въпросният проект  е елемент от социалната инфраструктура на община Димитровград в рамките на инвестиционната й програма. „Димитровград е община за пример по отношение предоставянето на социалните услуги. С този проект разширяваме своята дейност и нека да отбележа, че Центърът за временно настаняване е първият, който се изгражда на територията на Хасковска област. От 1 януари започваме дейности и по втори проект, директно свързан с този или т.нар. меки мерки за предоставяне на самата социална услуга. Ще бъде извършен подбор на персонала, ще бъде обучен, назначен и очакваме най-късно есента да имаме възможността да предоставим тази социална услуга за хората изложени във риск или обект на социалното изключване.”, подчерта важността на проекта Яшо Минков.

В отговор на въпрос ще могат ли хора от цялата страна да се настаняват в Центъра, той допълни, че това ще бъдат услуги предоставяни преди всичко за гражданите на община Димитровград, съгласно влизащите в сила нови разпоредби в социалното законодателство за заявяването им по постоянен адрес.

Представителят на фирмата-изпълнител арх.Красимир Бузов благодари за доверието на общината и професионализма на екипа и се ангажира с по-ранен срок за неговото приключване.

В присъствието на екипа, граждани и медии по традиция официалните лица направиха символично „Първа копка” и с лисване на вода от менче пожелаха успех на проекта.

Последна промяна: 16:18:08, 02 декември 2020

Още новини

Покана за заключителна пресконференция на 20 януари 2021г. (сряда) по Проект № CB005.2.21.052 „Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона (More Attractive)“.

60

  Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 20 януари 2021г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на общинска администрация по Проект № CB005.2.21.052 „Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона (More Attractive)“. След пресконференцията ще бъде открито официално и завършеното междублоковото пространство зад блок…

Община Димитровград обявява началото на подписването на договорите по проект № BG16M1OP002-5.003-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво“

505

Договорите ще бъдат подписвани в офиса на проекта, който се намира на ул. Цар Симеон № 5 В. Всички класирани при първата Покана ще бъдат информирани по телефона, който са заявили за контакт, за дата и час на подписването, като за същото следва да се представят лична карта на заявителя…

Общината извършва дезинфекция на детските градини с иновативната технология на "Ликуид гард"

203

В събота и неделя (9 и 10 януари 2021г.)Община Димитровград  извършва дезинфекция на помещенията на детските градини в общинския център с иновативната технология на "Ликуид гард". Чрез третиране с нанотехнологията „Ликуид гард“, в сградите на забавачките ще бъдат обработени активните повърхности, включващи: входни врати и фоайета, парапети на стълби, места за сядане,…

Към всички новини