Община Димитровград спечели проект

logo1365251199.gif

                                                       

  

Община Димитровград спечели проект с референтен номер на процедурата BG161PO005/1.30/01/01 “Техническа помощ за интегриран воден проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори МПСОВ в с. Добрич, Община Димитровград”.

Той е по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”. Общата му стойност е 225 000 лв. От тях 180 000 лв. са от Кохезионен фонд и 45 000 лв. - от Национално съфинансиране.

Ръководител на проекта е инж. Христо Илиев, началник отдел “Инвестиционна дейност” в общината. Секретар – старши експертът в отдел “Околна среда и води” инж. Татяна Овчарова. Експерт “Процедури по ЗОП” е старши юрисконсулта в отдел “Правно-нормативно обслужване”, Стефка Римпопова.

 Проекта в същността си е интегриран воден проект, който съдържа елементи на разширение и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на с. Добрич, община Димитровград и отвеждащи колектори за изграждане на  малка пречиствателна станция за отпадни води МПСОВ. Той дава възможност да бъдат подменени и изградени около 15 км водопровод и канал и да се изградят изцяло наново отвеждащите колектори към МПСОВ.

На база на съществуващото положение е очевидна необходимостта от подмяна на етернитовите водопроводни тръби отпреди 35 години и обхващането на населението напълно в канализационна система, за да се спре замърсяването на подземните води и заустването на р. Банска, са констатирали специалистите.

Изграждането на МПСОВ е дейност, която от много време е приоритет на кметството на с. Добрич и Община Димитровград, но недостигът на средства години наред е възпрепятствало неговата реализация. Сега работата по Европейските програми създава възможност да се реши този проблем  на населеното място.

Целта на проекта е да се постигне подобряване на водоподаването и отвеждането на отпадните води, както е тяхното заустване в отвеждащи колектори и оттам в новоизградената МОСОВ.

Реализирането му е във връзка с изискването на Европейския съюз да  се издига нивото на жизненото равнище на населението в страната. Добрич е едно от най-големите села в общината. То се намира в близост до два големи града – Димитровград и Хасково, което го превръща в благоприятно място за млади хора, които искат да избягат от недостатъците на големите градове и предпочитат да живеят в близка до природата река. Жилищата в селото са 650, а с постоянен адрес тук са 1 250 души. Още 256 пътуват от други населени места, за да работят тук. Добрич е селище, което има сравнително развит бизнес, доста частни фирми, добра магазинна мрежа. За разлика от много селища на общината, то е с добра инфраструктура, добре поддържани комуникации. Има всички условия за един добър живот на населението му. С реализирането на проект “Техническа помощ за “Интегриран воден проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ”, битуването на хората значително ще се подобри.

 

 

 

 

Последна промяна: 17:43:24, 1 Март 2020

Още новини

Отворена за кандидатстване е новата процедура за енергийна ефективност

1258

Министерство на регионалното развитие и благоустройството е открило Процедура по Приоритет 4 „Справедлив преход“, на Програма “Развитие на регионите” 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027), BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“. Ръководството на община Димитровград предоставя на вниманието на заинтересованите страни – управителните…

Австралийски джаз с български привкус в Димитровград

322

Австралийската банда “Дейвид Дауър Трио” с концерт в Димитровград, част от турнето им в България. Групата, която съчетава джаз, рок и дори български музикални влияния, за да създаде свое собствено оригиналнo звучене, е на пето турне в страната ни. След  Пловдив и София музикантите ще свирят в Димитровград на 10…

Кметът Иво Димов участва в Национален воден поход по река Марица

120

Кметът на община Димитровград Иво Димов участва в Националния воден поход по река Марица „Долна Марица 2024“. Над 50 участници с над 30 лодки поеха днес от село Райново по поречието на река Марица в един от най-живописните маршрути и най-дълъг участък с дължина 27 км. Националният воден поход се…

Европейски джаз вокалист ще пее на концерт в Димитровград в програмата "Късче от лятото"

375

На 4 юли от 20.00ч. на Централната градска алея ще се състои концерт на Акустично джаз трио със солист Мария Арнаудова. Специален гост на събитието ще бъде един от известните европейски джаз вокалисти Даниел Николов.    Даниел Николов (1998) е един от новите европейски джаз вокалисти. Роден и израснал в България,…

Към всички новини