Новини

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2006

Обхват на избирателните секции -изтеглете от тук Места на избирателните списъци за справки от гражданите - изтеглете от тук Места на избирателните секции - изтеглете от тук        

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 28 СЕПТЕМВРИ

ПРОЕКТ!   ПОКАНА   На основание чл. 23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл. 58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   СВИКВАМ   на редовно заседание Общински съвет на Община Димитровград…

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЩИНСКА СГРАДА ПРЕДЛАГА СТОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЩИНСКА СГРАДА ПРЕДЛАГА СТОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО ЧРЕЗ ЕСКО ДОГОВОР   Дейността на “Енерджи ефект” ЕАД, София- специализирано в областта на енергийната ефективност представи пред Председателя на Общински съвет-Димитровград Николай Колев, ПК “Икономическа политика, преструктуриране на общинската икономика и бюджет”, комисията “Евроинтеграция и екология” Изпълнителният директор на дружеството Благовест…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД ТЪРСИ МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ВАШЕТО МНЕНИЕ   Целта на тази анкета е да бъде направено своеобразно проучване на общественото мнение в Община Димитровград по въпросите, свързани с внесеното в местния парламент през юли предложение от Инициативен комитет с председател Господин Господинов за възстановяване паметника на Георги…

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Адрес: 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210;68211;68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected]; [email protected]     СЕПТЕМВРИ `2006   ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД  Поради неотложен ангажимент на част от членовете на комисията по "Аграрна политика и земеделие", тя ще…

СПИСЪК НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ ЗА ЖИЛИЩА

С п и с ъ к на вложителите за жилища, които са подали документи за разглеждане от Комисията по чл.8 ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ – гр.Димитровград            На 27.07.2006 г. комисията разгледа същите и одобри:   І-ва група                   1.Ангел и Златка Ангелови             -        108174л.ч.   ІІ-ра група 1.Адриан…

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД

ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСЛЕДНОТО ЗА СЕЗОНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ►   От 12.00 часа днес (20.07.06 г.) при Председателя на Общински съвет-Димитровград Николай Колев заседава Председателският съвет. В работата му участва и кметът на общината инж. Д. Хаджииванов. Ръководителите на шесте съветнически групи разгледаха постъпилите до…

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД

ЮЛИ `2006   ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   17.07.2006 Г.- ПОНЕДЕЛНИК 1. ПК “ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” 17.00 часа- зала 2 на “Гроссето” Председател: Максим Господинов 2.ПК “ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” 17.00 часа- зала 1 на “Гроссето” Председател: Весела Недкова   3.ПК “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”…

IBAN

Въведeн e IBAN в съответствие с изискванията на Наредба № 13 на БНБ за прилагането на международния номер на банковите сметки и кодовеБНБ предостави на община Димитровград следните нови номера на банковите сметки и нов банков идентификационен код (BIC) на БНБ:ТБ “Хеброс” АД                                BIC – ACBP BG 2P                                БАЕ –…