Новини

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 45/31.05.07

Препис-извлечение от Протокол № 45 от редовно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 31.05.2007 г., на което са приети решения от Р № 1224 до Р № 1255 вкл. можете да изтеглите от тук.

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ МАЙ`2007

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Адрес: 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210;68211;68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected]; [email protected]     МАЙ` 2007   ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД     1.      ПК “ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА И БЮДЖЕТ” 22.05.2007 г.(ВТОРНИК)- зала…

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 44/26.04.2007

Препис-извлечение от Протокол № 44 от редовно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 26.04.2007 г., на което са приети решения от Р № 1157 до Р № 1223 вкл. можете да изтеглите от тук.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС-ДИМИТРОВГРАД НА 26 АПРИЛ

ПРОЕКТ!   ПОКАНА   На основание чл. 23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл. 58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   СВИКВАМ   на редовно заседание Общински съвет на Община Димитровград…

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОбС-ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ АПРИЛ`2007

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Адрес: 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210;68211;68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected]; [email protected]     АПРИЛ` 2007   ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД     1.      ПК “ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА И БЮДЖЕТ” 18.04.2007 г.(СРЯДА)- зала…

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОбС-ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Адрес: 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210;68211;68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected]; [email protected]     МАРТ `2007   ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД     1.       ПК “ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА И БЮДЖЕТ” 21.03.2007 г.(СРЯДА)- зала…

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 42/28.02.2007 Г.

Препис-извлечение на Протокол № 42 от извънредно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 28.02.2007 г., на което с решения от № 1105 до № 1128 вкл. са приети ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2006 Г. БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2007 Г. можете да изтеглите от…

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 41/22.02.2007 Г.

Препис-извлечение на Протокол № 41 от редовно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 22.02.2007 г., на което са приети решения от № 1077 до № 1104 вкл. можете да изтеглите от тук.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ ФЕВРУАРИ`2007

v ПРОЕКТ!   ПОКАНА   На основание чл. 23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл. 58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   СВИКВАМ   на редовно заседание Общински съвет на Община…

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 2007

  В изпълнение на чл.30 ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.48 ал.1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Димитровград,  кметът на Община Димитровград внесе докладна записка за проектобюджет за 2007 година. Пълният текст на записката можете да изтеглите от тук. Разчетът за финанансиране на…